Waterinnovatiefonds

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Nationaal Groenfonds hebben het initiatief genomen voor het Waterinnovatiefonds. Met dit Waterinnovatiefonds willen beide partijen innovatieve projecten in de watersector stimuleren. HHNK zorgt voor de middelen en de expertise in de watersector, het Groenfonds beheert het fonds en verstrekt de leningen.

Het Waterinnovatiefonds is bedoeld voor innovaties in de Watersector die al door het ontwikkelstadium heen zijn en in principe gereed zijn voor de markt. HHNK stelt per innovatie 50% (tot een maximum van €200.000) beschikbaar ten behoeve van marktontwikkeling.

Bedrijven met innovatieve technologieën in de pilotfase op het gebied van waterzuivering, grondstoffenproductie, grondstofwinning, wateropvang, waterveiligheid, ontzilting, energieopwekking etc. kunnen hun ideeën indienen bij HHNK.

Financiering aanvragen

Kijk voor meer informatie en lening aanvragen op de site van HHNK.

Financiering ontvangen

De afgelopen tijd hebben de volgende innovatieve technologieën een financiering uit het Waterinnovatiefonds ontvangen:

  • VSGM heeft een financiering vanuit het Waterinnovatiefonds gekregen voor het vergroten van de continuïteit voor de circulaire verwerking van slib uit riool- en waterzuivering. Door slib te verwerken met de technologie van VSGM ontstaat een nieuw materiaal dat als grondstof te gebruiken is in de bouwindustrie, onder andere als cementvervanger.
  • Noria Sustainable Innovators ontving een financiering voor het bouwen van de installaties waarmee plastic uit oppervlaktewater kan wordt gefilterd.
  • Finsulate ontving een financiering voor de productie van gifvrije antifouling voor met name de scheepvaart.
Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder