Dick Boddeus

Investment manager

088 253 9255 / 06 51 67 64 45d.boddeus@nationaalgroenfonds.nlLinkedIn profiel

Ik ben Dick Boddeus. Het ondersteunen van maatschappelijke en ‘groene’ ondernemers in het realiseren van hun plannen is iets wat de afgelopen jaren erg belangrijk is geweest in mijn werk en wat ik met plezier doe. Ik geloof dat een verantwoorde financiering positieve verandering mogelijk kan maken. Of dit nou een zorgboerderij in het groen is of een innovatieve vorm van hernieuwbare energieopwekking.

Geld verdienen en winst maken zijn vaak noodzakelijk om ook in de toekomst een positieve bijdrage aan een leefbare wereld te leveren. Bij het Nationaal Groenfonds helpen we landeigenaren om nieuwe verdienmodellen mogelijk te maken met als doel behoud en onderhoud van onze groene leefomgeving.

Mijn ervaring in het financieren van ondernemingen en ondernemers heb ik opgedaan bij Rabobank en verder uitgebouwd bij Triodos Bank en Social Enterprise Finance Australia in Sydney, Australië. Vooral bij die laatste twee organisaties heeft sociale en groene meerwaarde van gefinancierde projecten altijd een belangrijk rol gespeeld.

Gerelateerd nieuws
Expertises

Natuurinclusieve landbouw

Meer over Natuurinclusieve landbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Grondaankoop

Meer over Grondaankoop

Bedrijfsverplaatsing

Meer over Bedrijfsverplaatsing

Groen Ruilen

Meer over Groen Ruilen

Groen Verkavelen

Meer over Groen Verkavelen

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling

Landgoedontwikkeling

Meer over Landgoedontwikkeling

Verdienmodellen

Meer over Verdienmodellen

Zorg

Meer over Zorg

Contactpersoon voor

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Geitenboerderij Hansketien

Hansketien: bedrijfsopvolging gelukt!

Financiering Landschap Overijssel

Kennis, netwerk & financiering voor TBO's.

Boerderij Eyckenstein

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Kavelruil Wilnis

Van boer naar natuurbeheerder.

Groene zorgcombinaties

Zorg koppelen aan natuur