Fondsen

Het Nationaal Groenfonds is is fondsmanager van diverse fondsen. Op deze pagina een overzicht van deze fondsen. Klik op een fonds voor meer informatie.

Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Boeren en tuinders met plannen om minder stikstof uit te sto...

Klimaatfonds voor de landbouw

De uitstoot van broeikasgassen moet sneller omlaag om de Kli...

Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Energie Samen heeft samen met het ministerie van EZK, Invest...

Waterinnovatiefonds

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Nationa...

Visserij Investeringsfonds Nederland (VIN)

Het Visserij Investeringsfonds Nederland (VIN) financierde t...