Alexander Knottenbelt

Accountmanager Bijzonder Beheer

Binnen het Groenfonds is het mijn taak om innovatieve en duurzame cliënten waarvan rendement en groei te sterk achterblijven bij hun ambities en onze verwachtingen weer gezond en succesvol te maken.

Mijn betrokkenheid wordt ook wel bijzonder beheer genoemd. Onze insteek is alleen wezenlijk anders dan bij de meeste financiële instellingen. Wij zijn meer gericht op lange termijn waarde creatie. Dus de vraag die wij ons stellen is: “Wat is er nodig voor de klant om toch succesvol te kunnen worden en hoe kunnen wij met onze kennis en ervaring daarbij een positieve rol spelen?” Soms is het eenvoudige antwoord ‘geduld’, maar meestal zijn het meerdere facetten van de bedrijfsvoering die in samenhang verbeterd moeten worden. Deze integrale benadering onderscheidt ons. De ervaring leert dat cliënten en hun stakeholders desondanks in eerste instantie sceptisch zijn maar later vertrouwen krijgen in deze aanpak.

Klanten ervaren mij als iemand die duidelijkheid creëert voor alle betrokkenen en moeilijke (onbekende) dingen makkelijk kan maken.

We proberen cliënten oprecht te helpen om de transitie waarin zij als innovator de voorloper zijn, daadwerkelijk te laten slagen. Hierin zoeken we actief samenwerking met de andere stakeholders van de cliënt. We weten hoe moeilijk dit soms is c.q. hoeveel tegenslag hiervoor overwonnen moet worden. Als het eenvoudig was, had een ander het waarschijnlijk al wel gedaan.  Dit maakt het Groenfonds in mijn ogen ook uniek.

Soms moeten we ook toegeven dat iets niet gaat lukken, er is dan geen reëel uitzicht op een duurzaam bestaansrecht. Dan zoeken we naar een oplossing die het optimale resultaat biedt, rekening houdende met de gerechtvaardigde belangen van alle andere betrokkenen, zoals crediteuren en gezinnen.

Zakelijk ben ik bij enkele bedrijven en maatschappelijke instellingen toezichthouder en/of commissaris. In mijn vrije tijd ben ik een bedreven golfer, geniet ik van paardrijden en speel ik met plezier padel. Op het gebied van duurzaamheid hoop ik dat iedereen steeds één stapje extra zet in zijn doen of bewust laten, zonder af te wachten.

Alexander Knottenbelt
Accountmanager Bijzonder Beheer