Emile Peters

Investment Manager

Sinds oktober 2016 ben ik verbonden aan het Nationaal Groenfonds. In de rol van Investment Manager help ik duurzame energieprojecten te realiseren, door vanuit het Groenfonds passende financieringen te bieden.

Ruim 22 jaar projectervaring breng ik mee. Zo werkte ik in de loop der jaren voor banken die projecten financieren (UBS), voor investeringsfondsen die in energieprojecten investeerden (Conservation Finance International), en voor organisaties die energieprojecten helpen ontwikkelen en structuren (PwC en Triple Bridge). Door deze brede ervaring en een oplossingsgerichte aanpak geef ik transacties zodanig vorm dat alle betrokkenen er hun wensen in kunnen terugvinden. Daarmee verhogen we de slagingskans van de transacties.

Naast mijn werkzaamheden voor het Groenfonds, doceer ik het vak Project Finance aan de TU Delft. Dat brengt me een mooie combinatie van theorie en praktijk.

Ik heb bewust gekozen voor het Groenfonds omdat de volgende Groenfondsthema’s mij op het lijf zijn geschreven:

  • VERBINDEN (van financiering met energietransitie, van bevlogen duurzame ondernemers met succesvolle ontwikkelaars en met financiers);
  • VERSNELLEN (van de hoognodige energietransitie); en
  • VERNIEUWEN (af van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, slimmer en meer verantwoordelijk omgaan met de ons gegeven middelen).

Mijn netwerk en ervaring zet ik in om het Groenfonds te helpen de juiste investeringen te kunnen doen, investeringen die deze thema’s helpen te bereiken. Ik wil de, hoognodige, energietransitie helpen vormgeven, door zo veel mogelijk energieprojecten te helpen realiseren. Daarbij is een passend financieringspakket onontbeerlijk, en Groenfonds heeft daarin vaak een voortrekkersrol door haar profiel, kennis en ervaring.

Daarnaast spreekt het me aan dat de cultuur en aanpak van het Groenfonds erop zijn gericht om op deze gebieden tastbare resultaten te laten zien. Bevlogenheid, flexibiliteit en kennis van zaken zijn daarbij onontbeerlijk.

Ik ben er trots op dat we in de loop der jaren een mooie portefeuille aan energieleningen hebben weten te verstrekken, die bijdraagt aan een CO2 besparing van 500k ton per jaar, en die energie investeringen heeft mogelijk gemaakt/ontsloten van meer dan 500mln (ons geld is uitgezet met een multiplier van 5x).