Fenneke Poot

Hoofd Finance, Control en Risk

Sinds december 2022 werk ik als Hoofd Finance, Control en Risk bij het Nationaal Groenfonds. Ik ben verantwoordelijk voor het in control zijn en blijven van de organisatie. Dit door samen met het Finance en Control team maken van begrotingen en meerjarenplannen voor het Groenfonds en daarin steeds de afweging tussen risico en rendement op lange termijn in ogenschouw te nemen.

Ik ben ook de Risk manager binnen het Groenfonds en vanuit die rol blijf ik kijken naar de risico’s die op allerlei manieren voor het Groenfonds kunnen ontstaan en geef advies in hoe deze gemitigeerd kunnen worden. Daarnaast ben ik lid van het MT van het Groenfonds en geef ik leiding aan het Finance en Control Team. Extern onderhoud ik relaties met toezichthouders, banken, de accountant en externe adviseurs.

De laatste jaren is er een enorme behoefte aan meer duurzame initiatieven en ik geloof ook dat snelle verduurzaming noodzakelijk is. Ik heb allerlei financiële management functies gehad en daarbij werd vaak bij investeringen niet de keuze gemaakt om te verduurzamen, omdat dit financieel minder rendeert.  Wat ik leuk vind aan werken bij het Groenfonds is dat hier wel het belang van verduurzaming voorop wordt gesteld. Uiteindelijk wil ik de wereld goed achterlaten voor de volgende generaties en bij het Groenfonds kan ik hier met mijn financiële kennis aan bijdragen.

Al vanaf mijn studietijd heb ik me bezig gehouden met innovaties en ook in mijn loopbaan heeft dit steeds een grote rol gespeeld. Dit waarschijnlijk vanuit mijn eigen nieuwgierigheid en wens om een beeld te vormen over de wereld over 10 jaar. Ook in mijn privéleven probeer ik graag nieuwe (duurzame) dingen uit en wordt hierin sterk aangemoedigd door mijn dochter.

Fenneke Poot
Hoofd Finance, Control en Risk