Jean-Paul Schaaij

Directeur

Ik mag de functie van directeur van het Groenfonds vervullen. Dat houdt in dat ik overall verantwoordelijk ben voor alles wat het Groenfonds doet. Ik stuur het MT aan, ben voorzitter van de kredietcommissie die de financieringen die we willen verstrekken beoordeelt, aanspreekpunt voor ons toezichthoudende orgaan en voor het ministerie van LNV (onze oprichter) en de belangrijkste stakeholders en ik richt me vooral op onze strategie: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor nodig?

Ik wil een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van onze samenleving en de economie. De manier waarop onze economie nu functioneert, gaat ten koste van natuur, biodiversiteit en onze leefomgeving, dat moeten we echt anders gaan doen. We verbruiken meer dan de aarde kan genereren, dat model is eindig.

De transitie naar duurzame energie en een circulaire economie vraagt heel veel, van zowel overheid, producenten als consumenten. Maar partijen die hierin willen investeren kunnen maar moeilijk aan geld komen: met het Groenfonds proberen we dat hiaat te vullen.

Ik ben er trots op dat het Nationaal Groenfonds is getransformeerd naar een ‘impact investor’ die echt verschil maakt! We maken daadwerkelijk ontwikkelingen mogelijk en versnellen daarmee de transities. En ik vind het heel mooi dat we een club van professionals hebben die puur gericht zijn op duurzaamheid en dat doen met ‘ziel en zakelijkheid’: we doen de goede dingen, maar moeten ook de dingen (zakelijk) goed doen om steeds weer nieuwe projecten te kunnen financieren.