Jeanne Leijten

Financieringsspecialist IDL

Sinds januari 2024 vervul ik de rol van Financieringsspecialist bij het IDL (Investeringsfonds Duurzame Landbouw). Als IDL-financieringsspecialist werk ik de door een beoordelingscommissie goedgekeurde IDL-financieringsaanvragen van innovatieve en duurzame Food & Agri ondernemingen uit. De IDL cofinanciering kan net dat laatste steuntje in de rug zijn dat ondernemers die willen verduurzamen nodig hebben.

Het Innovatiefonds Duurzame Landbouw agrarische ondersteunt agrarische ondernemers door middel van aantrekkelijke financiële middelen in hun plannen om naar een meer duurzame bedrijfsvoering om te schakelen. Ik draag de agrarische sector een warm hart toe en door mijn werk bij het groenfonds kan ik een bescheiden bijdrage leveren aan het bieden van financiële ondersteuning van de plannen die leiden tot verbetering van onze leefomgeving.

In mijn rol als financieringsspecialist bij de Rabobank heb ik uitgebreide financieringskennis opgedaan in de agrarische sector. Fijn om nu een bijdrage te kunnen leveren aan het financieel ondersteunen van agrarische ondernemers die zich inzetten om onze aarde mooier te maken en leefbaar te houden.

photo by Kim Balster
Jeanne Leijten
Financieringsspecialist IDL