Robert Palland

Financieringsspecialist IDL

Ik werk als financieringsspecialist in het team van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Met dit fonds helpen wij agrarische bedrijven die (verder) willen omschakelen. Vanuit het Investeringsfonds worden financieringen verstrekt voor investeringen die moeten leiden tot aantoonbare verbeteringen op verschillende duurzaamheidsdoelen. De daling van de stikstofemissie is het belangrijkste en daarom ook een verplicht doel.

Ik heb agrarisch ondernemerschap gestudeerd en heb de intentie het melkveebedrijf van mijn ouders op termijn voort te zetten. Met mijn achtergrond in de agrarische sector en werkervaring bij een accountants- en advieskantoor heb ik een goede basis voor mijn rol als financieringsspecialist. Ik werk vooral aan het analyseren van financieringsaanvragen en het monitoren van lopende financieringen.

Ik ervaar het Nationaal Groenfonds als een fijne organisatie om voor te werken. Dit komt onder andere door de informele werksfeer en behulpzame collega’s.

Robert Palland
Financieringsspecialist IDL