Verena Kenngott-Smits

Manager Kredietrisico en Kredietadministratie

Het balanceren van financiële, maatschappelijke en impact aspecten heeft in mijn werk altijd een grote rol gespeeld. Ik hoop dat mede dankzij het Nationaal Groenfonds andere financiers over de streep getrokken kunnen worden om te durven gaan voor projecten die echt een verschil maken en de verduurzaming van Nederland bevorderen. Daarvoor zet ik mij graag in.

Tegelijkertijd weet ik dat er meer dan idealisme nodig is om als financier als katalysator te kunnen functioneren en dat een project economisch haalbaar moet zijn om duurzame impact te kunnen realiseren. Hiervoor moeten de risico’s die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een omschakeling of nieuwe innovatieve productietechnieken zorgvuldig afgewogen en gemanaged worden. Verder is het belangrijk dat projecten door de jaren heen goed beheerd worden. Mijn team en ik richten ons op deze zaken.

Mijn ervaring heb ik opgedaan bij KfW IPEX Bank, FMO, Credit Suisse en Rabo Foundation, in front office, kredietrisicomanagement en bijzonder beheer.

Verena Kenngott-Smits
Manager Kredietrisico en Kredietadministratie