Bomen voor natuurinclusieve boeren

De afgelopen week heeft LandvanWaarde 800 bomen en struiken geplant op twee percelen landbouwgrond in Wijhe in Overijssel. De bomen vormen samen een nieuwe singel als onderdeel van het project LandvanWaarde.

Het land is door a.s.r. real estate in gebruik gegeven aan twee boeren die deelnemen aan het project. In dit project hebben ruim 30 boeren een bedrijfsnatuur- en waterplan opgesteld voor een meer natuurinclusief beheer van hun land. De komende jaren worden deze bedrijfsnatuurplannen uitgevoerd.

LandvanWaarde

Netwerk van boerennatuur

Het project LandvanWaarde wordt de komende drie jaren als pilot voor natuurinclusieve landbouw uitgevoerd in Noord-Salland. Het is een initiatief van Landschap Overijssel, Nationaal Groenfonds en Courage (innovatiestichting voor de melkveehouderij) en wordt mede gefinancierd door het ministerie van LNV, de provincie Overijssel en LTO Noord Fondsen.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder