Campagne Maak Grijs Groener

Biodiversiteit is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich daarvan bewust en hebben in 2018 de handen ineen geslagen met als resultaat het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Nationaal Groenfonds is een van de partners van het Deltaplan.

Maar wat is biodiversiteit nou precies en wat kun je er als gewone burger aan doen? Met de publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’ wil het Deltaplan Biodiversiteitsherstel het begrip biodiversiteit tot leven brengen en mensen inspireren en activeren om een bijdrage te leveren. De tips laten zien dat ook kleine stappen al een positief effect hebben.

wij maken grijs groener

Biodiversiteit beschermen

Meer dan de helft van de Nederlanders zegt iets te willen doen om biodiversiteit te beschermen, terwijl slechts een kwart zegt te weten hoe. Toch doen mensen, onbewust of niet, al dingen om biodiversiteit te helpen. Zo zegt 47 procent het afgelopen jaar voorzieningen voor dieren bij het huis te hebben geplaatst en bijna evenzoveel mensen hebben hun tuin of balkon groener gemaakt.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, kennisinstellingen, overheden en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben in 2018 de handen ineen geslagen in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is sinds 22 mei 2019 (de Dag van de Biodiversiteit) een stichting. Inmiddels zijn meer dan 100 partners en supporters hierbij aangesloten. Het Groenfonds is een van de partners.

Droombeeld biodivers Nederland

Een florerende delta voor mens en natuur. Een ‘rijker’ Nederland is het gezamenlijke droombeeld. Dat is waar de partijen die nu het Deltaplan ondertekenen voor staan en hun verantwoordelijkheid in willen nemen. Tegelijkertijd roepen ze andere partijen op om mee te doen en samen ervoor te zorgen dat Nederland weer een land is waar de biodiversiteit floreert. Waardoor de natuur weer rijker en de landbouw weer gezonder wordt. Waar mensen kunnen genieten van een prachtig en divers landschap, en een breed aanbod van Nederlandse producten in de winkels.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder

Rob van Eijck
Rob van Eijck
Fondsmanager Investeringsfonds Duurzame Landbouw