Groenfonds geassocieerd lid NVP

Het Groenfonds is sinds 6 september 2022 officieel geassocieerd lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). De NVP is de branchevereniging van participatiemaatschappijen in Nederland en het aanspreekpunt voor iedereen die meer wil weten over investeerders of partijen die bij dit soort investering betrokken zijn (de geassocieerde leden zoals het Groenfonds). Via de NVP kunnen nog meer innovatieve ondernemers het Groenfonds vinden voor (co)financiering van hun projecten.

In de nieuwsbrief van de NVP werden we als volgt aangekondigd:

Nieuw geassocieerd lid: Nationaal Groenfonds
Het bestuur van de NVP is verheugd om Nationaal Groenfonds als geassocieerd lid te verwelkomen. Het Nationaal Groenfonds helpt het maken van de transitie die moet leiden tot een duurzamer evenwicht tussen economie en ecologie. In deze transitie financiert het Groenfonds projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren.

De NVP is opgericht in 1984 en vertegenwoordigt 90% van het door participatiemaatschappijen beheerde vermogen in Nederland. Leden zijn professionele nationale en internationale investeerders die risicodragend vermogen investeren in Nederland. Geassocieerde leden zijn beroeps- of bedrijfsmatig bij dit soort investeringen betrokken.