RvC voor het Groenfonds

Vanaf 9 april 2024 heeft het Nationaal Groenfonds een Raad van Commissarissen (RvC) in plaats van een bestuur. Directeur Jean-Paul Schaaij is vanaf deze datum directeur-bestuurder van het Groenfonds. Het bestuur nam de afgelopen jaren al meer een toezichthoudende rol op zich, waarmee de overgang van bestuur naar RvC een bekrachtiging is van de al bestaande situatie. De huidige bestuursleden zijn meteen benoemd als RvC-leden. Daarmee vestigde nieuwkomer Elvira Eurlings het record van kortste zittingsperiode als bestuurslid, omdat zij krap een maand na haar aantreden als bestuurslid alweer RvC-lid werd.

Elvira Eurlings nam zitting in het bestuur als vervanger van Marie-Renée Bakker, die na twee termijnen van vier jaar in overeenstemming met de statuten het bestuur moest verlaten. Eurlings vervult naast haar rol als RvC-lid ook de rol van lid van de Audit- en Riskcommissie van het Groenfonds. De achtergrond van Eurlings past naadloos bij haar rol als lid van de RvC en de Audit- en Riskcommissie van het Groenfonds. Zo heeft Eurlings gewerkt bij FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank, waar ze onder andere de kredietcommissie voorzat en daarna verantwoordelijk werd voor de globale energieportefeuille van de bank. Als Agent bij het Ministerie van Financiën was zij verantwoordelijk voor de financiering van de Nederlandse staatsschuld en het betalingsverkeer van het Rijk. In 2022 stapte mevrouw Eurlings over naar ILX, een in Amsterdam gevestigde vermogensbeheerder, die namens Nederlandse pensioenfondsen investeert in opkomende markten, samen met nationale en internationale ontwikkelingsbanken.