Bestuur in het kort

prof dr. C. (Cees) Veerman (1949) is sinds december 2014 voorzitter van Nationaal Groenfonds. De heer Veerman is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en Wageningen Universiteit, met als aandachtsgebied duurzame plattelandsontwikkeling vanuit Europees perspectief. De heer Veerman was van 1997 tot 2002 voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universitair Research Center en van 2002 tot 2007 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tussen 2009 en 2013 was de heer Veerman voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij vervult thans een aantal (toezichts-) functies in de profit en non-profit sector, waaronder USG People, Royal Reesink, Fagoed en de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V..  

mevrouw drs. J.C.M. (Jolande) Sap (1963) is sinds 2013 bestuurslid van Nationaal Groenfonds. Mevrouw Sap zet zich vanuit haar eigen bedrijf in voor verduurzaming van bedrijfsleven en samenleving, vooral in de sectoren voedsel, kleding en gezondheidszorg. Zij was van september 2008 tot oktober 2012 lid van de Tweede Kamer en gedurende de laatste 2 jaar fractievoorzitter van GroenLinks. Daarvoor was zij als econome actief in wetenschap, beleid en bedrijfsleven. Mevrouw Sap bekleedt een aantal (toezichthoudende) functies, waaronder het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van GGZ-instelling Arkin, van het bestuur van de NPHF Federatie voor Gezondheid en van de Raad van Toezicht van Fairfood International. Daarnaast is ze commissaris bij KPN en KPMG en partner bij Camunico, adviesbureau voor duurzaam leiderschap.

mr. drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies (1966) is in januari 2015 toegetreden tot het bestuur van Nationaal Groenfonds. Zij is door de gezamenlijke provincies benoemd. Mevrouw Spies is sinds 2014 burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. Mevrouw Spies was van 2011 tot 2013 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de periode 2002-2010 was zij Tweede Kamerlid voor het CDA en in 2010-2011 waarnemend partijvoorzitter. Zij bekleedt een aantal bestuursfuncties, onder andere als voorzitter van de Commissie van Toezicht financiën politieke partijen, als vicevoorzitter van  het Europees opleidingsinstituut voor de publieke sector (EIPA) en als voorzitter van de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland en van Veilig Verkeer Nederland.

drs. M.H.R. (Marie-Renée) Bakker, CFA (1957) is sinds februari 2016 bestuurslid van Nationaal Groenfonds. Vanuit die rol maakt mevrouw Bakker ook deel uit van de Financiële Commissie van het Groenfonds. Mevrouw Bakker is Senior Finance Manager bij de Wereldbank, een organisatie van de Verenigde Naties in Washington DC die zich richt op het verlenen van financiële steun voor zaken van publiek/maatschappelijk belang. Zij heeft bij de Wereldbank ook eerder aan diverse natuur-, landschaps- en duurzaamheidsprojecten meegewerkt. Daarnaast is mevrouw Bakker sinds november 2017 lid van de board van de Grameen Foundation in Washington DC, alsmede van de foundation’s Governance en Audit committees.  

dhr. ir. J.F. (Johan) de Leeuw (1953) is sinds januari 2018 toegetreden tot het bestuur van Nationaal Groenfonds. Hij is door het Rijk benoemd. De heer De Leeuw is voormalig lid van de Tweede Kamer (1986-1991) en was Directeur-Generaal en Secretaris-Generaal verbonden aan verschillende ministeries en de Voedsel- en Warenautoriteit. De heer De Leeuw bekleedt verschillende (toezichthoudende) functies, waaronder het voorzitterschap van het College van Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen & Biociden en van de Raad van Commissarissen van QuaWonen (een woningcorporatie voor de Krimpenerwaard) en ICCO (een organisatie voor internationale samenwerking die armoede en onrecht bestrijdt). Ook is hij bestuursvoorzitter van IZZ (het ledencollectief van mensen in de zorg), bestuurslid van de beheersstichting Qlip (kwaliteitsborging van agrofood) en lid van de Raad van Advies van Staatsbosbeheer.

dhr. drs. E.P. (Ewoud) Goudswaard (1958) is sinds februari 2018 toegetreden tot het bestuur van Nationaal Groenfonds in de rol van penningsmeester. Hij is door de gezamenlijke provincies benoemd. De heer Goudswaard was tot vorig jaar werkzaam als algemeen directeur bij ASN Bank. Naast zijn bestuursfunctie bij Nationaal Groenfonds is de heer Goudswaard lid van de Raad van Commissarissen van Triple Jump BV. Dit is een impactgerichte beleggingsbeheerder die zinvolle en verantwoorde investeringsmogelijkheden biedt in ontwikkelingslanden. Ook is hij penningmeester bij de Museumvereniging en bij Stichting Museumkaart.