Bestuur in het kort

prof dr. C. (Cees) Veerman is sinds december 2014 voorzitter van het Nationaal Groenfonds. De heer Veerman was emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en Wageningen University & Research, met als aandachtsgebied duurzame plattelandsontwikkeling vanuit Europees perspectief. De heer Veerman was van 1997 tot 2002 voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universitair Research Center en van 2002 tot 2007 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tussen 2009 en 2013 was de heer Veerman voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten. Thans is de heer Veerman bij de EU voorzitter van de Mission Board Soil, Health and Food, daarnaast vervult hij een aantal (toezichts-) functies in de profit en non-profit sector, waaronder Royal Reesink, Fagoed en voorzitter van de Stichting Aandelen Beheer Holding Nationale Loterijen.

mr. drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies is in 2015 toegetreden tot het bestuur van het Nationaal Groenfonds. Zij is door de gezamenlijke provincies benoemd. Mevrouw Spies is sinds 2014 burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. Mevrouw Spies was van 2011 tot 2013 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de periode 2002-2010 was zij Tweede Kamerlid voor het CDA en in 2010-2011 waarnemend partijvoorzitter. In 2011 was mevrouw Spies gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland. Zij bekleedt een aantal bestuursfuncties, waaronder voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Reclassering Nederland en vicevoorzitter van het Europees opleidingsinstituut voor de publieke sector.

drs. M.H.R. (Marie-Renée) Bakker CFA is sinds februari 2016 bestuurslid van het Nationaal Groenfonds. Vanuit die rol maakt mevrouw Bakker ook deel uit van de Financiële Commissie van het Groenfonds. Mevrouw Bakker was tot november 2019 Senior Finance Manager bij de Wereldbank, een organisatie van de Verenigde Naties in Washington DC die zich richt op het verlenen van financiële steun voor zaken van publiek/maatschappelijk belang. Zij heeft bij de Wereldbank ook eerder aan diverse natuur-, landschaps- en duurzaamheidsprojecten meegewerkt. Daarnaast is mevrouw Bakker lid van de Board of Directors en sinds februari 2017, voorzitter van de Audit Committee en lid van de Investment en Governance Committees van de Grameen Foundation USA in Washington DC. Grameen USA ontwikkelt en financiert innovatieve toepassingen van technologie in onder meer de landbouw ter ondersteuning van klimaatadaptatie in Azië en Afrika.

ir. J.F. (Johan) de Leeuw is in januari 2018 toegetreden tot het bestuur van het Nationaal Groenfonds en is door het Rijk benoemd. De heer De Leeuw is voormalig lid van de Tweede Kamer (1986-1991) en was als Directeur-Generaal en Secretaris-Generaal verbonden aan verschillende ministeries en de Voedsel- en Warenautoriteit. De heer De Leeuw bekleedt verschillende (toezichthoudende) functies, waaronder het voorzitterschap van het College van Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen & Biociden en van de Raad van Commissarissen van QuaWonen en ICCO. Ook is hij bestuursvoorzitter van IZZ, bestuurslid van de beheersstichting Qlip (kwaliteitsborging van agrofood) en lid van de Raad van Advies van Staatsbosbeheer.

drs. E.P. (Ewoud) Goudswaard Goudswaard  is in februari 2018 toegetreden tot het bestuur van het Nationaal Groenfonds in de rol van penningsmeester en door de gezamenlijke provincies benoemd. De heer Goudswaard was tot medio 2017 werkzaam als algemeen directeur bij ASN Bank. Naast zijn bestuursfunctie bij het Groenfonds is de heer Goudswaard lid van de RvC van Eneco Groep N.V., een innovatieve duurzame energiemaatschappij.  Tevens is hij lid van de RvC van Triple Jump B.V., een impactgerichte beleggingsbeheerder die verantwoorde investeringsmogelijkheden biedt in ontwikkelingslanden. Ook is hij penningmeester bij de Museumvereniging en bij Stichting Museumkaart.

S.D. (Suze) Gehem MSc is sinds juli 2021 bestuurslid van het Nationaal Groenfonds en benoemd door het Rijk en de gezamenlijke provincies. Mevrouw Gehem is mede-oprichter/directeur van De Groene Grachten en mede-oprichter en voorzitter van Rooftop Revolution. Zij staat aan de basis van talrijke groene initiatieven zoals the Green Light District.