Groen is het investeren waard

Natuur, bodem, lucht en water bepalen in hoge mate de leefbaarheid van ons land. Het leven met groen en natuur bevordert de gezondheid, de veiligheid en het welbevinden van mens, plant en dier. Zowel op het platteland als in de stad. 

Als samenleving staan we echter voor een aantal grote maatschappelijke opgaven, juist waar het gaat om de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie en de verduurzaming van landbouw, energie en de economie. We maken een transitie door die gaat leiden tot een duurzamer evenwicht tussen economie en ecologie (behoud van natuur, landschap en biodiversiteit, bodem- water- en luchtkwaliteit en biodiversiteit).

Het Groenfonds zet zich - vanuit de overtuiging dat ‘groen’ het waard is om in te investeren – als groen investeringsfonds hiervoor met passie in en levert graag een bijdrage aan de realisatie van groene doelen in de meest brede zin van het woord.

Wij spelen een actieve rol en zijn van mening dat oplossingen dichterbij kunnen komen met relatief kleine en praktische vernieuwingen, ook in financieel opzicht. Vanuit deze visie ontwikkelen wij innovatieve financieringsconstructies en met de inbreng van kennis op het snijvlak van groen en geld maken wij mogelijk dat ecologie en economie meer verbonden zijn. En dat nieuwe natuur en nieuw groen ontwikkeld worden in goede relatie tot samenleving en omgeving.

Onze ambitie is om de vanzelfsprekende financiële dienstverlener te zijn voor alle partijen die werken aan de groene leefomgeving . Als de partner die groen beleid financieel vorm geeft en als  de financier van groene investeringen. Een duurzaam perspectief is daarbij een sleutelbegrip voor het Groenfonds.

Onze trots ligt in een belangrijke bijdrage aan een mooi en groen Nederland; met kennis van financieren en passie voor groen verbinden wij partijen, versnellen projecten en geven nieuwe inzichten die rendement opleveren voor onze groene leefomgeving.

Nationaal Groenfonds
Financieel verbinder voor veelzijdig groen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over onze financieringen, neem dan contact op met één van onze collega's.

Contact
Adresgegevens:
Nationaal Groenfonds
Utrechtseweg 12
Routebeschrijving (klik)

Kamer van Koophandel:
41158594

Contact algemeen:
088 253 9255
Stuur ons een e-mail

Contact Binnendienst:
088 253 9266
E-mail de Binnendienst

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

English