RvC in het kort

Drs. M. (Menno) Snel is sinds 1 oktober 2023 voorzitter van het Nationaal Groenfonds. Snel begon zijn carrière bij het ministerie van Financiën. Via een aantal (internationale) functies werd Snel in 2016 CEO van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank), waar hij vertrok om Staatssecretaris van Financiën te worden in het Kabinet Rutte III. Na zijn Staatssecretarisschap bekleedde Snel diverse bestuurlijke functies, waaronder het voorzitterschap van Element NL, de branchevereniging van de olie- en gasbedrijven in Nederland. In zijn rol als onafhankelijk voorzitter zette Snel zich in deze functie in voor de transitie naar duurzame energiebronnen. Snel is momenteel partner van Hague Corporate Affairs, voorzitter van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau gelieerd aan D66 en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). 

Drs. L. (Liesbeth) van Tongeren is sinds 1 oktober 2023 bestuurslid (nu RvC) van het Nationaal Groenfonds. Van Tongeren heeft gewerkt bij diverse maatschappelijke organisaties, waaronder een vrouwenopvang en een gemeente. In 2003 werd zij algemeen directeur bij Greenpeace Nederland. In 2010 werd Van Tongeren gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks, waar zij woordvoerder klimaat, energie, milieu, justitie en economische zaken was. In 2018 werd Van Tongeren wethouder in Den Haag, waar zij zich wederom bezighield met duurzaamheid en de energietransitie en daarnaast afval en inkoop. De laatste jaren bekleedt Van Tongeren een aantal nevenfuncties waaronder plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor de Milieueffectrapportage, en Lid van de Raad van Commissarissen van OostNL, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel. Per 1 januari 2024 is zij voorzitter van het bestuur van het Dutch Marine Energy Centre.

Ir. J.F. (Johan) de Leeuw is  in januari 2018 toegetreden tot het bestuur (nu RvC) van het Nationaal Groenfonds en is door het Rijk benoemd. De heer De Leeuw is voormalig lid van de Tweede Kamer (1986-1991) en was als Directeur-Generaal en Secretaris-Generaal verbonden aan verschillende ministeries en de Voedsel- en Warenautoriteit. De heer De Leeuw bekleedt verschillende (toezichthoudende) functies, waaronder het voorzitterschap van het College van Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen & Biociden (tot 1 juli 2022), het bestuur van de stichting COVA alsmede het bestuur van de stichting SKV. Ook is hij bestuursvoorzitter van IZZ, bestuurslid van de beheersstichting Qlip (kwaliteitsborging van agrofood), vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Cordaid en lid van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA).

Drs. E.P. (Ewoud) Goudswaard is in februari 2018 toegetreden tot het bestuur (nu RvC) van het Nationaal Groenfonds in de rol van penningsmeester en door de gezamenlijke provincies benoemd. De heer Goudswaard was tot medio 2017 werkzaam als algemeen directeur bij ASN Bank. Naast zijn bestuursfunctie bij het Nationaal Groenfonds is de heer Goudswaard onder meer lid van het bestuur van Pensioenfonds SNS Reaal, Fonds21, Stichting Fair Capital Impact Fund en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hersenstichting. Tevens is hij lid van de Raad van Commissarissen van Triple Jump B.V., een impactgerichte beleggingsbeheerder die verantwoorde investeringsmogelijkheden biedt in ontwikkelingslanden.

S.D. (Suze) Gehem MSc is sinds juli 2021 bestuurslid (nu RvC) van het Nationaal Groenfonds en is benoemd door het Rijk en de gezamenlijke provincies. Mevrouw Gehem zet zich met haar organisatie De Groene Grachten in voor de verduurzaming van monumentale gebouwen en gebieden. Zij is mede oprichter van Rooftop Revolution, een stichting die nieuwe natuurgebieden bovenop daken ontwikkelt. Daarnaast is zij oprichter van Green Light District, een stichting die zich bezighoudt met de verduurzaming van de historische binnenstad van Amsterdam. Door haar werkzaamheden heeft Suze Gehem veel inhoudelijke vakkennis en ervaring op het gebied van verduurzaming, energiebesparing, duurzame energieopwekking en circulariteit en het terugbrengen van biodiversiteit in de stad. Vanaf juli 2022 is mevrouw Gehem lid van de Remuneratie- en benoemingscommissie van het Nationaal Groenfonds.

Drs. E. L.M (Elvira) Eurlings is op 15 maart 2024 toegetreden als lid van het bestuur (nu RvC) van het Nationaal Groenfonds, mede in de rol van lid van de Audit Commissie. Mevrouw Eurlings begon haar carrière in 1999 bij het Ministerie van Financiën. Na verschillende (internationale) functies bij het Ministerie kwam ze in 2007 in dienst bij FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank waar ze onder andere de kredietcommissie voorzat en daarna verantwoordelijk werd voor de globale energie portefeuille van de bank. Na FMO werd mevrouw Eurlings in 2018 de Agent bij het Ministerie van Financiën waar ze verantwoordelijk was voor de financiering van de Nederlandse staatsschuld als ook het betalingsverkeer van het Rijk. In 2022 stapte mevrouw Eurlings over naar ILX, een in Amsterdam gevestigde vermogensbeheerder, die namens Nederlandse pensioenfondsen investeert in opkomende markten, samen met nationale en internationale ontwikkelingsbanken.