Duurzame Dinsdag, Duurzame Doorbraak

Vandaag is het Duurzame Dinsdag. Dé dag waarop vele innovatieve duurzaamheidsplannen een podium krijgen bij de politiek in Den Haag. Ons advies: laat je deze dag inspireren door de plannen van collega-ondernemers! En kijk verder op onze site. Hier zijn duurzame plannen elke dag welkom.

Het Nationaal Groenfonds denkt mee en kan innovatieve, duurzame plannen financieel ondersteunen. Zoals via het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Zodat ook jouw Duurzame Doorbraak werkelijkheid wordt.

investeringsfonds duurzame landbouw

Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Boeren, akkerbouwers en tuinders met plannen om minder stikstof uit te stoten en de bedrijfsvoering op meerdere fronten blijvend te verduurzamen kunnen voortaan terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).

Nu nog sneuvelen dergelijke plannen vaak vanwege het onzekere rendement op korte en lange termijn. Het Nationaal Groenfonds kan met het IDL deze onzekerheden wegnemen en ondernemers financieel ondersteunen in transitie. Het IDL is onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder

Rob van Eijck
Rob van Eijck
Fondsmanager Investeringsfonds Duurzame Landbouw