ASN Groenprojectenfonds en het Nationaal Groenfonds financieren eerste Nederlandse bio-LNG-installatie

ASN Groenprojectenfonds en het Nationaal Groenfonds investeren samen 6,75 miljoen euro in de eerste bio-LNG-installatie in Nederland. Bio-LNG is een vrijwel CO2-neutrale brandstof die wordt gemaakt van organisch afval.

De verwachting is dat bio-LNG de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen in de verduurzaming van het zware weg- en watertransport. Met deze investering zet producent Nordsol een eerste belangrijke stap om in 2025 meerdere installaties in Europa operationeel te hebben.

bio-LNG-installatie

Krachten bundelen

Het ASN Groenprojectenfonds draagt met 4,5 miljoen euro bij aan de financiering van de installatie. Nationaal Groenfonds verstrekt een achtergestelde lening voor een bedrag van 2,25 miljoen euro.

Waste to energy: van afval tot bio-brandstof

De nieuwe installatie van producent Nordsol komt op het terrein van recyclingbedrijf Renewi te staan. Daar wordt biogas geproduceerd van organisch afval, zoals producten van supermarkten die over datum zijn. In de Nordsol-installatie wordt dit biogas met speciale technologie omgezet in bio-LNG en vloeibaar bio-CO2. Het geproduceerde bio-LNG kan worden getankt bij speciale LNG-tankstations van Shell. De bio-CO2 wordt hergebruikt in het productieproces en zorgt daardoor voor een extra CO2-reductie. Het resultaat is een vrijwel CO2-neutrale biobrandstof.

13 miljoen CO2-neutrale kilometers

Initiatiefnemer Nordsol verwacht dat de eerste bio-LNG halverwege 2021 kan worden geleverd. Per jaar kan de Nordsol-installatie straks 3.4 kiloton bio-LNG produceren. Daarmee kan een gemiddelde vrachtwagen een afstand van zo’n 13 miljoen CO2-neutrale kilometers afleggen. Voor producent Nordsol is de installatie in Amsterdam de eerste van een serie bio-LNG-installaties in Europa.

Bio-LNG mainstream maken

Bio-LNG staat in Nederland nog in de kinderschoenen. De verwachting is dat bio-LNG en andere biobrandstoffen de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen in de verduurzaming van het zware weg- en watertransport. Nordsol heeft als missie om bio-LNG ‘mainstream’ te maken als schone en kwalitatief hoogwaardige brandstof voor een betaalbare prijs. Het doel van de producent is om in 2025 meerdere installaties met een totale capaciteit van 25 kiloton bio-LNG in operatie te hebben.

Rosemarijn van der Meij, fondsmanager van het ASN Groenprojectenfonds: “Wind en zonne-energie zijn inmiddels behoorlijk ontwikkelde technologieën. Het is belangrijk dat we ook andere, niet-weersafhankelijke bronnen van duurzame energie ontwikkelen. Wij zien het als onze kerntaak om met het ASN Groenprojectenfonds juist ook dit soort projecten te financieren. Daarnaast zijn we enthousiast over de intensieve samenwerking tussen meerdere partijen, waarbij ieder zijn eigen rol in de keten heeft. Want alleen door en slimme samenwerking kunnen we de energietransitie aanjagen en versnellen.”

Dick Boddeus, investment manager bij Nationaal Groenfonds: “Het Groenfonds is zo enthousiast over dit project omdat het een volwaardig alternatief voor dieselgebruik is. Niet alleen scheelt dat flink op de CO2-uitstoot, de vrachtwagens zijn ook nog eens stiller en stoten tot 90% minder fijnstof uit. Door het innovatieve proces van Nordsol is de bio-LNG ook nog eens goedkoper dan vergelijkbare duurzame oplossingen en nu al beschikbaar. Alle reden dus voor ons om samen met ASN Beleggingsfondsen voor de financiering te zorgen.”

Wouter Zijlmans, Financieel directeur Nordsol: “Wij zijn zeer trots om samen met ASN Beleggingsfondsen en Groenfonds als financiële partners de eerste bio-LNG-installatie in Nederland mogelijk te maken. Innovatie, circulariteit en duurzaamheid gaan hand in hand met een gezonde businesscase. Dit resultaat op papier is samen tot stand gebracht en we kunnen niet wachten om dit ook voor iedereen tastbaar te maken in het veld.”

Over ASN Beleggingsfondsen

ASN Beleggingsfondsen is een impactbelegger die de duurzame samenleving versneld dichterbij wil brengen. Daarom belegt ASN Beleggingsfondsen al 27 jaar alleen in bedrijven, instellingen en projecten die naast een financieel resultaat ook een positieve bijdrage op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten nastreven. Daarnaast jaagt ASN Beleggingsfondsen de internationale financiële sector aan om hetzelfde te doen. Want alleen van een rijkere wereld kun je de vruchten blijven plukken. ASN Beleggingsfondsen is opgericht in 1993 en beheert € 5,2 miljard euro (januari 2021).

Over Nordsol

Nordsol streeft ernaar om met hun gepatenteerde technologie bio-LNG mainstream te maken. Het unieke energiezuinige productieproces maakt van biogas bio-LNG op een economisch haalbare manier en daarmee een alternatief voor groen gas. Nordsol streeft naar een productie van 25 kton bio-LNG per jaar in 2025. Nordsol ontwikkelt, investeert, bouwt en beheert de installaties en werkt samen met verschillende investeerders, biogas-leveranciers en bio-LNG-afnemers.

Bron beeldmateriaal: Nordsol

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder