Nationaal Groenfonds relevanter dan ooit – jaarverslag 2018

Het Nationaal Groenfonds bestaat in 2019 een kwart eeuw. Al vijfentwintig jaar nemen wij financiële blokkades weg voor bijzondere groene projecten en zorgen voor de duurzame financiering van een groener en leefbaar Nederland.

En, gezien de wens van de overheid om beleid steeds meer privaat te financieren is het werk van het Groenfonds relevanter dan ooit. In ons jaarverslag over 2018 leest u hier meer over.

jaarverslag 2018
jaarverslag 2018

Gemeenschappelijke groene ambities

Het is zorgwekkend dat er nog altijd onvoldoende aandacht is voor de financiering van echte vernieuwing. Uit 25 jaar ervaring weten we hoe belangrijk een passende financiering is. Gebrek hieraan kan leiden tot stagnatie van onze gemeenschappelijke groene ambities. Nu is het moment om door te pakken en te investeren in een groener, duurzamer en toekomstbestendig Nederland!

Kansen klimaat en duurzaamheid onvoldoende benut

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Het Groenfonds constateert echter dat – ondanks alle groene ambities – er onvoldoende aandacht is voor de financiering van echt vernieuwende projecten: projecten die inhoudelijk en financiering-technisch veelal niet passen in ‘oude kaders’ en risicomijdend denken. Ondanks hun hoog maatschappelijk rendement krijgen ze niet de financiering die ze nodig hebben en blijven veel kansen onbenut.

Deze tijd vraagt om de Groenfonds-aanpak, om vernieuwende ideeën en buiten de lijnen tekenen, zeker bij de financiering. Het kringloop-denken van het Rijk en in toenemende mate ook de provincies past helemaal bij de integrale aanpak die het Groenfonds voor ogen heeft. Alleen, net als in het verleden met de EHS, komt beleid onvoldoende tot bloei wanneer het bij de uitwerking vastloopt in verouderde procedures, onvoldoende (toegang tot) financiering en niet meer passende regelgeving.

De stuwende kracht van klein

Bij grote transities wordt vaak gekeken naar grote en bestaande spelers, vanuit de gedachte ‘grote stappen, snel thuis’. De ervaring leert echter dat de grote bedrijven van deze wereld in veel gevallen (nog) geen game-changers kunnen of willen zijn.  Als we de maatschappelijke veranderingen op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid echt op stoom wil krijgen, dan hebben we vernieuwende denkers en vrije ondernemers nodig. Mensen die – soms letterlijk aan de keukentafel – proberenderwijs tot nieuwe oplossingen komen.

Het Groenfonds gaat voor vernieuwing van onderaf, met verbluffend goede resultaten voor de mens, de biodiversiteit en de groene leefomgeving en bovendien economisch levensvatbaar.

De projecten die het Groenfonds financiert en het werk van het Groenfonds zelf dragen gezamenlijk bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties:

Jaarverslag Nationaal Groenfonds 2018
Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder