Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Energie Samen heeft samen met het ministerie van EZK, InvestNL en het Groenfonds het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties opgezet. Het Nationaal Groenfonds verstrekt vanuit het Ontwikkelfonds leningen aan Energie Samen als fondsmanager.

Het bedrijfsbureau van Energie Samen doet de uitvoering van het fondsmanagement in samenwerking met regionale koepels en projectbureaus. Wanneer financial close voor het project is bereikt stort de coöperatie het beschikbaar gestelde geld terug, met een premie. Zo houdt het Ontwikkelfonds zich uiteindelijk zelf in stand.

Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Zuid-Holland eerste provincie

De provincie Zuid-Holland is de eerste provincie die naast EZK bijdraagt aan het fonds. In Utrecht, Drenthe en Limburg zijn de voorbereidingen in volle gang en wachten we op definitieve goedkeuring vanuit de provincie. Coöperaties uit Zuid-Holland kunnen een aanvraag voor financiering doen. Drentse, Utrechtse en Limburgse coöperaties kunnen alvast een vooraanvraag doen in afwachting van het proces in hun provincies.

Steun voor energiecoöperaties

Duurzame energieprojecten van coöperaties kunnen vrijwel altijd rekenen op veel lokale steun, van omwonenden en gemeentebesturen. Niet alle energiecoöperaties kunnen echter de risicovolle aanloopkosten van projecten financieren. Met het beschikbaar stellen van gelden voor projectondersteuning en risicokapitaal wordt dit probleem opgelost. Kennis, kunde en geld komen nu beschikbaar voor initiatieven die kansrijk zijn.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder