Twee nieuwe bestuursleden Nationaal Groenfonds

Het Nationaal Groenfonds heeft twee nieuwe bestuursleden: voorzitter Menno Snel en bestuurslid Liesbeth van Tongeren. De twee zijn de opvolgers van Cees Veerman en Liesbeth Spies, die na twee bestuurstermijnen afscheid namen. 

Menno Snel begon zijn carrière bij het ministerie van Financiën. Via een aantal (internationale) functies werd Snel in 2016 CEO van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank), waar hij vertrok om Staatssecretaris van Financiën te worden in het kabinet Rutte III. Na zijn Staatssecretarisschap bekleedde Snel diverse bestuurlijke functies, waaronder het voorzitterschap van Element NL, de branchevereniging van de olie- en gasbedrijven in Nederland. In zijn rol als onafhankelijk voorzitter zette Snel zich in deze functie in voor de transitie naar duurzame energiebronnen. Snel is momenteel partner van Hague Corporate Affairs, voorzitter van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau gelieerd aan D66 en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).  

Het voorzitterschap van het Nationaal Groenfonds past goed in de rij van functies van Menno Snel. Als ervaren bestuurder is Snel een waardig opvolger van Cees Veerman.  

“Financiële prikkels en een gezond financieringsklimaat zijn belangrijk om groene projecten van de grond te krijgen”

Menno Snel: “Al vanaf eind jaren ’90 ben ik aan de slag gegaan met de vergroening van ons fiscale stelsel. Ik geloof dat financiële prikkels en een gezond financieringsklimaat belangrijk zijn om groene projecten van de grond te krijgen. Ook als bestuursvoorzitter van de NWB Bank, de Waterschapsbank, heb ik me hier via de uitgifte van groene obligaties voor ingezet. Vanuit die tijd ken ik het Nationaal Groenfonds ook en ik was destijds al onder de indruk van de drive om de groene transitie in Nederland te financieren. Het Nationaal Groenfonds is een echte impactfinancier met een publieke taak en tegelijkertijd een bedrijfsmatig karakter. Deze combinatie spreekt mij zeer aan. Ik ben dan ook trots voorzitter te mogen worden van deze prachtige stichting.” 

Liesbeth van Tongeren

Liesbeth van Tongeren was jarenlang actief als bestuurder bij Greenpeace Nederland, waar zij zich met name bezighield met de financiële zaken. In 2010 werd Van Tongeren gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks, waar zij onder andere woordvoerder klimaat, energie, milieu en economische zaken was. In 2018 werd Van Tongeren wethouder in Den Haag, waar zij zich wederom bezighield met duurzaamheid en de energietransitie. De laatste jaren bekleedt Van Tongeren een aantal adviesfuncties waaronder plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage, Utrecht en Lid van de Raad van Commissarissen van OostNL, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel.   

“Ik voel mij helemaal thuis bij de missie en visie van het Groenfonds”

De ervaring van Liesbeth van Tongeren op alle thema’s waar het Nationaal Groenfonds zich mee bezighoudt, zoals circulaire economie, verduurzaming van de landbouw en de energietransitie, maken Van Tongeren tot een waardevolle aanwinst voor het bestuur.  

Liesbeth van Tongeren: “Ik voel mij helemaal thuis bij de missie en visie van het Groenfonds, omdat zij met hun financieringen de idealen van een groene en duurzame wereld versneld dichterbij brengen. Ik verheug mij erop hier de komende jaren dicht bij betrokken te zijn.” 

Afscheid

De nieuwe bestuursleden volgen Cees Veerman en Liesbeth Spies op. Deze zijn beiden acht jaar bestuurslid van het Groenfonds geweest. Conform de statutaire regels van het Groenfonds namen zij na twee bestuurstermijnen van vier jaar afscheid. Gedurende hun bestuursperiode maakte het Groenfonds de omslag van vooral de financier voor natuur- en landschapsprojecten naar impactfinancier voor duurzame landbouw, circulaire economie en duurzame energie.  

Medewerkers

Onze specialisten helpen je graag verder