Jaarverslagen


Voorzitter Groenfonds: "Stimuleer vernieuwende groene projecten"

"Het Groenfonds financiert projecten die bijdragen aan de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Dat gaat verder dan alleen robuuste natuur en een financieel gezond landschap. Het Groenfonds richt zich op vernieuwendeprojecten die bijdragen aan het samenbrengen van economie, ecologie en samenleving; denk aan natuur-inclusieve landbouw, gebruik van reststromen uit de natuur, maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptatie en energietransitie. Wij maken deze ‘vernieuwing van onderaf’ mogelijk door risicodragende financiering te verschaffen. Projecten die nodig zijn omdat veranderingen ook van onderaf moeten worden aangejaagd. Alleen zo krijgen wij de groene sector in beweging."

Download hier het jaarverslag 2016


Download de samenvatting jaarverslag 2016


Overige jaarverslagen:

Het behoud en ontwikkeling onze groene leefomgeving zijn van levensbelang voor ons en voor de toekomstige generaties. Net als het duurzaam gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. Vanuit de overtuiging dat ‘groen’ het waard is om in te investeren, zetten wij ons elke dag weer in om een bijdrage te leveren aan een groener Nederland. De financiële verslaglegging hiervan vindt u in ons jaarverslag. Download hier de overige jaarverslagen.

Jaarverslag 2015

Samenvatting jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013