Jaarverslagen

Download hier het jaarverslag 2017:

Investeren in duurzaamheid

In Nederland staan we voor grote maatschappelijke opgaven, juist waar het gaat om onze groene en duurzame leefomgeving. We bevinden ons in een transitie die moet leiden tot een duurzamer evenwicht tussen economie en ecologie. Centraal staat hierbij het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit, bodem- water- en luchtkwaliteit. De hiervoor benodigde investeringen overstijgen de huidige budgetten ver.

Lees het pleidooi van Cees Veerman, voorzitter Nationaal Groenfonds: “Laten we alle goede intenties snel omzetten in daden en gebruik maken van slimme oplossingen en dito financieringsarrangementen! Zet vandaag nog deel van het voor Invest-NL beschikbare geld door, zodat het geld zo snel mogelijk kan worden ingezet waarvoor het bedoeld is: een duurzamer Nederland. “


Download hier Nationaal Groenfonds in het kort - 2017:


Overige jaarverslagen:

Het behoud en ontwikkeling onze groene leefomgeving zijn van levensbelang voor ons en voor de toekomstige generaties. Net als het duurzaam gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. Vanuit de overtuiging dat ‘groen’ het waard is om in te investeren, zetten wij ons elke dag weer in om een bijdrage te leveren aan een groener Nederland. De financiële verslaglegging hiervan vindt u in ons jaarverslag. Download hier de overige jaarverslagen.

Jaarverslag 2016

Nationaal Groenfonds - kort - 2016

Jaarverslag 2015

National Groenfonds - kort -  2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013