Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Daniel Goedhuis werd in 2015 met drie partners eigenaar van biomassacentrale BECC in Cuijk. Deze centrale wekt groene energie op door gebruik te maken van lokale biomassa, zoals houtsnippers en bosafval. Onlangs is deze centrale uitgebreid met een stoom- en warmwaternet: omliggende bedrijven nemen de restwarmte van de centrale af. Dat maakt de centrale en de klanten van de centrale nòg duurzamer. De aanleg van dit net werd mede mogelijk gemaakt door BNG Bank en Nationaal Groenfonds.

De Noord-Brabantse energiecentrale levert jaarlijks al zo’n 150.000 MWh groene elektriciteit via De Groene Stroomfabriek aan lokale bedrijven. Daniel Goedhuis: ‘Bij de productie van elektriciteit gaat echter veel warmte verloren. Bedrijven op het industrieterrein hier in Cuijk gebruiken nu veel warmte in de vorm van stoom in hun productieproces. Die stoom produceerden ze zelf met behulp van aardgas, maar die zouden wij ook kunnen leveren vanuit onze biomassa-installatie. Dat betekent voor ons een grote efficiencyverbetering en voor de betrokken bedrijven een enorme verduurzaming.”

Biobased economy

Een goede reden voor Goedhuis en partners om de centrale uit te breiden met een stoom- en warmwaternet. Goedhuis: ‘Voor de financiering kwamen we bij de BNG Bank terecht. Zij wilden wel financieren, maar voor het risicodragende deel moest er een andere partij gezocht worden. We kwamen toen bij het Groenfonds uit en bleken als organisatie goed bij elkaar te passen.’

Emilie Peters was namens het Groenfonds bij het project betrokken. Peters: ‘De stroom in de centrale in Cuijk wordt opgewekt met lokale biomassa, zoals snoeihoutchips en boschips. Die chips worden lokaal ingekocht bij landgoedeigenaren. Reststromen uit de natuur krijgen op die manier economische waarde. En de verwerking van deze materialen leidt ook nog eens tot een CO2 besparing (reductie) van 18.700 ton per jaar. Daarmee draagt dit project bij aan een ‘biobased economy’: een economie die voor energie niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, maar van groene grondstoffen. Dat maakte voor ons dit project waardevol om in te stappen.’

Daniel Goedhuis vult aan: ‘Voorheen moest de biomassa de grens over gebracht worden om te verwerken. Dat kost de terreinbeheerders geld en bovendien is het transport ook nog eens slecht voor het milieu. Door het gebruiken van onze restwarmte wordt door de leveranciers van de biomassa niet alleen geld verdiend, maar ook nog eens een aanzienlijk milieuvoordeel gehaald.’

Netwerk en geldstroom Groenfonds versnelt biomassaproject

Peters: ‘Toen helder was dat de aanvoer van biomassa gegarandeerd was, de afzet van elektriciteit en warmte eveneens en het technisch risico zo klein mogelijk gemaakt, is het Groenfonds er met risicodragend kapitaal ingestapt. En vervolgens was ook de BNG Bank bereid om in te stappen. Goedhuis: ‘We hebben met elkaar een economisch businessmodel gecreëerd. En dan gaat alles opeens sneller en komen de investeringen los. Dan gebeuren er dingen. Gesprekken met volgende klanten verlopen makkelijker, klanten komen zelfs al naar ons toe. In de markt ontstaat langzaam het beeld dat biomassaprojecten wel degelijk mogelijk zijn. En het netwerk van het Groenfonds helpt ons ook om de aanvoer van biomassa zeker te stellen.’

8 miljoen kuub aardgas besparing door BECC

Nu de BECC een stoom- en warmwaternet gaat aanleggen wordt de restwarmte van de centrale dus nuttig gebruikt. Hiermee loopt het rendement van de BECC flink op. De eerste afnemers van stoom en restwarmte zijn papierfabriek SCA Hygiene Products en verpakkingsproducent Berry Global. Deze bedrijven kunnen hun productieproces hiermee flink verduurzamen. De inschatting is dat hier rond de 8 miljoen kuub aardgas per jaar bespaard kan worden.

Anderen helpen

Goedhuis sluit af met: ‘Als straks het stoomnet klaar is en we weer een groot onderhoudsronde aan de installatie hebben gedaan, dan is het geheel ‘af’. Maar eigenlijk is het nooit echt af. Want we blijven de mix optimaliseren, dat blijft een spel. En we kijken ook naar andere biomassaprojecten in het land. Wij merken dat er veel mensen mee bezig zijn, maar er komen uiteindelijk te weinig projecten echt van de grond. Samen met het Groenfonds kunnen wij ze misschien helpen.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder