Primco Lelystad: duurzaam verwarmen

Sinds oktober 2018 krijgen nog eens 5000 huishoudens in Lelystad de warmte in hun huizen via een biomassacentrale. Deze centrale wordt gestookt met duurzaam snoei- en dunningshout. Daarmee komt in Lelystad de energietransitie versneld dichterbij: voor hun warmte kan een grote wijk van het gas af.

René Buwalda van Primco is blij met de nieuwe installatie. Hij vertelt: ‘Primco, onderdeel van Momentum Capital, is ontwikkelaar, investeerder en exploitant van duurzame energiecentrales. De installatie in Lelystad is ontwikkeld en gebouwd om duurzame warmte aan Vattenfall (voorheen NUON) en Ennatuurlijk te leveren. Deze bedrijven kunnen hun klanten nu duurzame verwarming aanbieden. Dit is voor ons de eerste van dit type, maar wij zijn van plan om meer van dit soort installaties te gaan plaatsen, in Nederland maar ook daarbuiten. Daar is ook bij de financieringsplannen al rekening mee gehouden.’

Nationaal Groenfonds denkt mee

Hoewel de techniek van de installatie niet nieuw is, was het voor Primco toch lastig om de financiering bij reguliere banken rond te krijgen. Buwalda: ‘De bijdrage van het Groenfonds in dit traject was belangrijk voor ons. Het Nationaal Groenfonds is een partij die de ins en outs van de duurzame energievoorziening kent. Zij snappen beter dan de reguliere banken waar de risico’s liggen bij zo’n project als het onze.  Het Groenfonds heeft meegedacht over een slimme financiële constructie, maar bijvoorbeeld ook meegekeken om de risico’s nog beheersbaarder te maken.’

Financiering energietransitie

Het Groenfonds wilde graag meewerken om de installatie in Lelystad mede te financieren, omdat het plan bijdraagt aan een groener Nederland. Investmentmanager Willem Meijers van het Nationaal Groenfonds zegt hierover: ‘Wat er opgestookt wordt in de installatie is zogenaamd ‘dunningshout’ of snoeihout. Daarvan weten we uit onderzoek, onder meer gedaan door ProBos, dat de aanwas van dunningshout groter is dan we momenteel oogsten. Het is dus een hernieuwbare brandstof. Een reststroom uit de natuur krijgt daarmee economische waarde. Terreinbeheerders kunnen een voormalige afvalstroom op deze manier rendabel afzetten. En het draagt ook nog eens bij aan de noodzakelijke energietransitie. Want 5.000 huishoudens in Lelystad krijgen hun warmte uit een hernieuwbare en daarmee duurzame energiebron. Daar komt nog eens bij dat we hiermee het gebruik van aardgas terugdringen.’

Duurzame houtkap voor biomassa

De aanvoer van hout wordt gedaan door Parenco Hout, een zusteronderneming van Primco. Buwalda: ‘Zij zorgen ervoor dat het aangevoerde hout van de juiste samenstelling is. ‘Juist’ betekent passend bij de installatie, maar nog belangrijker: voldoende duurzaam. Daar zijn regels voor vastgelegd in de certificering waar Parenco aan voldoet. Dat betekent dat het alleen snoei- en dunningshout mag zijn, dat niet over al te grote afstanden is vervoerd. Gemeenten en grondeigenaren kunnen via Parenco hun snoeihout dus op een duurzame manier kwijt. De eerste ladingen hout voor de centrale zijn afkomstig uit Flevoland zelf: dat is het hout dat vrijkwam bij de verbreding van de A6 in deze provincie. Parenco werkt met het eco-harvest label: dassenburchten, vogelnesten en beschermde planten worden gemarkeerd, zodat deze behouden blijven tijdens het snoeien en uitdunnen van het bos.’

Primco wil groeien in energietransitie

Willem Meijers was namens het Groenfonds betrokken bij de financiering voor Primco: ‘Primco wil bijdragen aan het versnellen van de energietransitie in ons land. Voor Vattenfall en Ennatuurlijk plaatsen ze nu een centrale in Lelystad, maar hun ambitie is groter dan dat. De bijdrage van het Groenfonds in Primco is nodig om hun groeiambities te kunnen financieren. Wij zijn in dit project niet alleen de partij die het risicodragende geld levert, maar we zitten hier ook in als bankier. Dat is voor ons nieuw, evenals de samenwerking met DE-on Flevoland, de organisatie in Flevoland die duurzame ontwikkeling in deze provincie stimuleert. Onze ervaringen en ons netwerk zijn door dit project weer groter geworden en daar kunnen ook andere initiatiefnemers voordeel van hebben.’

Internationaal duurzame warmtecentrales

De financiering van Primco is nu zo geregeld dat in de toekomst ook buitenlandse investeerders makkelijk aanhaken. Meijers: ‘De ambitie van Primco is groot. Voor binnen- en buitenlandse investeerders, die willen investeren in een gerealiseerde duurzame warmtecentrale, hebben wij het gemakkelijk gemaakt om aan te haken. Met juridische specialisten hebben we de financiering zo vormgegeven, dat instappen eenvoudig is. Het Groenfonds kan met deze constructie de contactpersoon blijven voor Primco, terwijl een andere partij makkelijk de financiering kan overnemen.’

Groen rendement

  • Reststof uit de natuur krijgt economische waarde
  • Versnelling van de energietransitie
  • CO2 reductie: 13.500 ton per jaar
Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder