Energietransitie

De gevolgen van fossiele brandstof op het milieu staan steeds meer in de belangstelling. Mede dankzij de laatste Klimaattop in Parijs en de nieuwe klimaatdoelstellingen wordt het belang van duurzame energie steeds duidelijker. De implementatie van duurzame energieprojecten gaat echter veel langzamer dan verwacht.  De overheid heeft op dit gebied ambitieuze doelstellingen geformuleerd en bijbehorende beleid uitgezet om de energietransitie te begeleiden.

De overheid verwacht dat de private sector actief in duurzame energieprojecten investeert, maar investeringen vanuit de markt blijven hierbij achter. De verhouding tussen risico en rendement van duurzame energieprojecten is relatief onaantrekkelijk; de energieprijzen zijn laag,  de gebruikte technieken nog (relatief) nieuw en daarmee, in verhouding tot de bestaande technieken, inefficiënt. Daar waar marktinvesteringen achterblijven, kan het Groenfonds voor duurzame ondernemers bij energietransitie een belangrijke rol spelen.

Nationaal Groenfonds financiert de volgende duurzame projecten:

Meer informatie 
Wilt u meer weten over onze financieringsmogelijkheden of heeft u een vraag? Neem contact op met Willem Meijers via  06 51 97 68 30 of Emile Peters via  06 29 60 46 08. Voor vragen over energietransitie in de tuinbouw kunt u terecht bij met Brigitte Bultinck  via  of 06 10 17 82 51.

Onze werkterreinen

Nationaal Groenfonds is bij veel projecten betrokken die zorgen voor een betere groene leefomgeving.

Bekijk onze mogelijkheden

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.