Natuur & Landschap

Het Groenfonds financiert al jarenlang projecten met een meerwaarde voor natuur- en landschap en het duurzaam beheer daarvan. Het accent lag daarbij vooral op de kwantiteit van natuur en op de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (toen nog EHS). Daarnaast financiert het Groenfonds al jarenlang duurzame projecten.

Nu het Natuurnetwerk bijna voltooid is, zet het Groenfonds meer in op het financieren van projecten die in brede zin bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Naast meer robuuste natuur richten wij ons nu vooral op bétere natuur, meer samenhang en het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast is het doel om natuurbeheer en natuurontwikkeling een integraal onderdeel te laten uitmaken van ons  economische en maatschappelijke handelen. Dat moet leiden tot een duurzamer evenwicht tussen economie en ecologie.

Nationaal Groenfonds zet zich in voor het duurzaam beheren en ontwikkelen van hoog kwalitatieve natuur en landschappen. Daarvoor is ondernemerschap noodzakelijk, met nieuwe verdienmodellen en creatieve financieringsoplossingen. Wij financieren juist die projecten die bijdragen aan de kwalitatief bétere natuur en het financieel duurzaam maken van de groene sector. Daarbij richten wij ons op terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren en agrariërs die hun grond  duurzaam en kwalitatief willen beheren en ontwikkelen en economie en ecologie samen laten gaan.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Natuurontwikkeling
    Voor het ontwikkelen van grote aaneengesloten natuurgebieden is ondernemerschap vereist. Wij begeleiden u bij processen die betrekking hebben op natuurontwikkeling, zoals groen ruilen of groen verkavelen.
  • Landgoedontwikkeling
    Landgoederen zijn vaak al eeuwen in het bezit van een familie. Daarnaast komen er nieuwe landgoederen. Wij bieden ondersteuning bij het inrichten, beheren en verder ontwikkelen van uw landgoed.
  • Verdienmodellen
    Om grondbezit voor de komende generaties te kunnen behouden en een toekomst te geven zijn nieuwe verdienmodellen noodzakelijk. Met het geld dat u daarmee verdient, kunt u natuur en landschap in stand te houden en ontwikkelen.

Meer informatie
Wilt u advies van een van onze specialisten of bent u benieuwd naar de financieringsmogelijkheden van het Groenfonds? Neem dan contact met Rob van Eijck.

 

Onze werkterreinen

Nationaal Groenfonds is bij veel projecten betrokken die zorgen voor een betere groene leefomgeving.

Bekijk onze mogelijkheden

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.