Film natuurinclusieve landbouw

Veehouder Jacob van Emst runt in Hattem een veehouderij met zo’n 400 brandrode runderen. Deze dieren lopen niet in een weiland, maar in de natuur. In deze film, gemaakt in opdracht van het ministerie van LNV, is te zien en te horen hoe deze veehouder zijn bedrijf heeft opgezet, hoe de grutto en de wulp in het kielzog van de kievit terugkeerden en hoe hij alles kon financieren met hulp van het Nationaal Groenfonds. Onze collega Jac. Meter licht onze rol verder toe.

Agrariërs zijn als grootgrondgebruiker essentieel bij de maatschappelijk opgaven om het herstel van de bodem en behoud van de biodiversiteit in Nederland te bereiken. Het Groenfonds zet kennis, kapitaal en netwerk in om deze verduurzaming in de agrofoodsector mogelijk te maken. Daarbij werkt het Groenfonds waar mogelijk nauw namen met de huisbankiers om de benodigde financiering te kunnen leveren.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder

Rob van Eijck
Rob van Eijck
Fondsmanager Investeringsfonds Duurzame Landbouw