Nationaal Groenfonds werkt aan gelijke ondernemerskansen voor vrouwen

Op 12 december heeft het Nationaal Groenfonds samen met meer dan 60 andere vooraanstaande organisaties onze samenwerking aangekondigd binnen Code-V: een alliantie van zowel overheid, financiële instellingen als belangenorganisaties. Het doel: gelijke ondernemerskansen voor vrouwen in Nederland.

Code-V is een initiatief van een werkgroep van publieke en private partijen die de afgelopen maanden intensief heeft samengewerkt. De samenwerking is geïnitieerd door Chantal Korteweg, Director Inclusive Banking bij ABN AMRO. Code-V bestaat uit drie hoofdonderdelen: Inzichten verkrijgen, Interventies doen en Investeren. Om uiteindelijk gericht en effectief te kunnen investeren moet eerst in kaart worden gebracht welke barrières vrouwen momenteel ervaren bij het ondernemen. Op dit moment zijn er 13 landen wereldwijd die op basis van gender hun financiële data analyseren, en Nederland hoort daar niet bij.

Wereldwijde aanpak

Nederland is wereldwijd het vierde land dat een samenwerkingsverband initieert om het ondernemersklimaat voor vrouwen te verbeteren. Voornaamste inspiratiebron is het succes dat in het Verenigd Koninkrijk is behaald met de Investing in Women Code, dat daar al leidde tot een significante toename in de financiering van vrouwelijke ondernemers. In navolging van het Britse voorbeeld is de Wereldbank gestart met het Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) om wereldwijd de financierings- en gegevenskloof voor vrouwelijke ondernemers te dichten in ontwikkelingslanden.

Over Code-V

Code-V is een samenwerkingsverband in Nederland dat vrouwelijk ondernemerschap wil stimuleren door barrières weg te nemen en hen betere toegang tot financiering en essentiële kennis te bieden. Het initiatief richt zich ook op het vergroten van maatschappelijk bewustzijn over de financiële ongelijkheid tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers, om deze ongelijkheid zo weg te nemen en gelijke kansen te creëren. Het uiteindelijke doel is een diverser en inclusiever zakelijk ecosysteem dat innovatie stimuleert en de arbeidsparticipatie van vrouwen verhoogt. Ook draagt het bij aan economische groei door vrouwelijke ondernemers te ondersteunen in schaalvergroting en internationale expansie. Dit vereist systemische veranderingen en sterke samenwerking tussen publieke en private sectoren, met een overeengekomen duur van 3 tot 7 jaar.

Medewerkers

Onze specialisten helpen je graag verder