Waterinnovatiefonds betaalt uit!

Sinds het Waterinnovatiefonds (WIF) in 2018 is opengesteld, zijn er tien leningen verstrekt voor initiatieven die bijdragen aan verbeteringen in de watersector. De leningen zijn bedoeld voor bedrijven die ondersteuning nodig hebben om een product of dienst marktrijp te maken. Het Waterinnovatiefonds is een initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het beheer is in handen van het Nationaal Groenfonds.

In 2018 nam Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het initiatief voor een Waterinnovatiefonds. Het fonds biedt financiering voor innovatieve ontwikkelingen in de watersector die bijdragen aan een goede waterkwaliteit, duurzame vervangers van vervuilende producten, een langere levensduur van gebruikte materialen etc. Tijdens pitchrondes kunnen projecten zich aanmelden voor de gunstige financiering uit het Waterinnovatiefonds. De maximale lening hiervoor bedraagt € 200.000,-.  Het Nationaal Groenfonds, transitiefinancier voor projecten op het gebied van bodem, water, lucht, biodiversiteit en klimaat, ondersteunt HHNK in de beoordeling van de voorstellen en de uitvoering van het fonds.

Impact maken

Alle initiatieven dragen op hun eigen manier bij aan de water- en bodemkwaliteit of vermindering van CO2-uitstoot. Het maken van impact is ook een belangrijke voorwaarde voor het Waterinnnovatiefonds. Het fonds kijkt daarbij veel breder dan het werkgebied van HHNK, de projecten leveren – nu al of potentieel – duurzame winst op voor heel Nederland en ver daarbuiten. Met behulp van financiering uit dit fonds heeft een groot aantal bedrijven al impact weten te maken in de watersector.

Saskia Borgers, portefeuillehouder Middelen: “Ik ben tevreden dat de verstrekte leningen zich ook terugverdienen met medefinanciers en in samenwerking met het bedrijfsleven en de wetenschap (Triple Helix). Het functioneert. Startups gaan naar scale-ups en wij kunnen middels het fonds bijdragen aan dit vliegwieleffect. Wij kunnen nog meer impact maken met het fonds om ook als waterschap de launching customer rol te vervullen. Dat wil zeggen dat wij onze assets als proeftuin beschikbaar stellen voor innovaties van de bedrijven met een financiering uit het WIF.”

Reindert Jan Sellies, afdelingsmanager bij HHNK, vult aan: “De gefinancierde projecten leveren zo’n breed scala aan verbeteringen op. Het gaat van circulaire coating voor betonconstructies tot datagestuurde verbetering van water- en bodemkwaliteit, van circulaire verwerking van slib tot afvangsystemen voor plastic en van milieuvriendelijke plasmatechnologie voor de reiniging van lucht tot industrieel wasbare incontinentieluiers. En de verrassende ideeën blijven binnenkomen.”

Tiende lening

Het bedrijf Finsulate kreeg als 10e bedrijf een lening uit het fonds verstrekt. Dit bedrijf maakt milieuvriendelijke en duurzame folie voor schepen. Finsulate biedt daarmee een milieuvriendelijk alternatief voor koperhoudende antifouling verf die nu nog gebruikt wordt om aangroei van algen en pokken op schepen tegen te gaan. In totaal is er inmiddels 2 miljoen euro vanuit het Waterinnovatiefonds geïnvesteerd in vernieuwende bedrijven in de watersector.

Revolverend fonds

Het Waterinnovatiefonds is een revolverend fonds. Bedrijven betalen leningen uit het fonds terug. Op deze manier blijft het fonds gevuld voor nieuwe initiatieven. Met de eerste tien financieringen aan koplopers is het totale fondsvermogen voor 100% uitgezet. Maar hier eindigt het niet. Dick Boddeus, manager Financieringen van het Nationaal Groenfonds: “Door terugbetaling van rente en aflossingen gaan we hetzelfde fondsvermogen nu al voor een tweede keer uitzetten! Er blijft dus steeds ruimte om nieuwe financieringen te verstrekken voor de watersector. “

Nieuwe pitchrondes

Bedrijven kunnen tweemaal per jaar een aanvraag indienen bij Hoogheemraadschap Noorderkwartier. De volgende gelegenheid is in april 2023. Aanmelden kan via de mail.

Over HHNK

Als waterschap werkt HHNK werkt aan veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater. Om het waterbeheer te ondersteunen heeft een Waterinnovatiefonds (WIF) ingesteld. Dit fonds helpt bedrijven bij de laatste stappen om innovaties op de markt te brengen. Het gaat hier om innovaties die de ontwikkelfase voorbij zijn en aanvullende financiering nodig hebben om tot uitvoering te komen.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder