Noria: innovatieve aanpak plasticprobleem

Rinze de Vries, oprichter van Noria Sustainable Innovators, zag als student in Indonesië hoe het water daar vervuild was met plastic en hij nam zich voor: daar ga ik iets aan doen. Inmiddels is hij een aantal jaren verder en heeft hij een tweetal systemen ontwikkeld waarmee plastic uit oppervlaktewater kan wordt gefilterd. Maar liefst 95% van het drijvende plastic kan met de vinding van Noria naar de wal worden gebracht. Dat kon niet zonder financiering uit het Waterinnovatiefonds (WIF), dat beheerd wordt door het Nationaal Groenfonds.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier loopt als een rode draad door het bedrijfsverhaal van Noria heen. Lang verhaal kort: in december 2016 deed oprichter Rinze de Vries mee aan een prijsvraag van het Hoogheemraadschap. Het HHNK een efficiënte oplossing om plastic te filteren uit het water dat uit de polder weggepompt wordt naar de Noordzee. Kersvers TU Delft ingenieur Rinze de Vries ontwierp de prijswinnende installatie en kreeg geld om het verder uit te bouwen.

“Ik ging met hout en kippengaas aan de slag in een ruimte die het Hoogheemraadschap voor mij huurde. Dat werk voor Noria deed ik in de weekenden, want door de week was ik begonnen aan mijn eerste baan bij een ingenieursbureau in Utrecht.” Bij dat bureau ontmoette hij zijn latere compagnon Arnoud van der Vaart. Die was in voor de plannen van Rinze, omdat ook hij graag wilde bijdragen aan een betere, vooral duurzamere, wereld. De beide mannen besloten samen verder te gaan. Inmiddels zijn er naast de twee ‘founders’ nog zeven specialisten in dienst bij Noria.

Research, remove, reuse

Je hebt als startende ondernemers mensen nodig met wie je kunt sparren en ideeën kunt valideren. Rinze: “Daarom sloten we ons ook aan bij Yes!Delft, een startup community. Meedoen aan een validation lab in 2018 heeft ons geholpen om een scherpere blik te krijgen voor de vragen in de markt. Die vragen gaan over oplossingen, maar zeker ook over onderzoek. Research is inmiddels een van de drie belangrijke pijlers binnen het bedrijf. Inzicht in het probleem helpt ons om te bepalen waar we het plastic het meest duurzaam kunnen verwijderen. Inzicht in de soorten plastic die daadwerkelijk zijn verwijderd, helpt onze opdrachtgevers bij preventie en bij beleidsmaatregelen. De andere pijlers van Noria zijn Remove en Reuse. Met deze drie pijlers ontzorgen we onze opdrachtgevers.”

Eigenaarschap

Nu ligt het fenomeen ‘opdrachtgever’ bij plastic in oppervlaktewater nog best ingewikkeld. Er zijn allerlei partijen in Nederland die zich druk maken om de kwaliteit van het oppervlaktewater, maar niemand is juridisch gezien verantwoordelijk voor plastic afval in het water. Daarom voelt ook niemand zich DE probleemeigenaar. Rinze vertelt: “Wij voeren projecten uit voor zowel waterschap, provincie, gemeente en Rijkswaterstaat. In een ideale situatie betalen ze ons gezamenlijk. Daarvoor zou een landelijke of Europese belasting geheven kunnen worden. Dan hoeven zij niet meer te discussiëren over probleemeigenaarschap en ze kunnen de oplossing inclusief het in beeld brengen van (mogelijke) veroorzakers aan ons over laten.”

Haalbaarheidssubsidie

In maart 2019 vroeg Noria een MIT-haalbaarheidssubsidie aan bij de provincie Zuid-Holland. “Met dat geld hebben we een eerste prototype laten bouwen. Ik benaderde daarvoor een kermisattractiebouwer, uit het dorp waar ik opgegroeid ben. We hadden het intellectueel eigendom nog niet geregeld, daarom was het belangrijk om in zee te gaan met een bedrijf waar we op alle fronten vertrouwen in hadden. Dit bedrijf kende ik al mijn hele leven.”

ln april 2019 kreeg Noria haar eerste echte opdracht, opnieuw van het HHNK. “Wij brachten in kaart waar in hun gebied zich de voornaamste problemen voordeden en op welke plek onze apparatuur nuttig kon zijn.’’ Niet lang na de eerste grote onderzoeksopdracht kon Noria meedoen in het Startup in Residence programma, een programma, waardoor ze als start-up in konden schrijven bij aanbestedingen van overheidspartijen. “Doorgaans kom je daar als kleine start-up niet voor in aanmerking, maar nu konden we gedurende een korte periode meedoen.”

Waterinnovatiefonds

Het werd tijd voor een eigen kantoor en niet lang daarna deed Noria mee aan het Europese Climate-KIC programma. “Dat heeft ons geholpen ons bedrijf nog verder uit te breiden.”Het programma liep tot in 2020 en toen was het tijd voor een pitch voor het Waterinnovatiefonds (WIF) van het HHNK. “Wij werden geselecteerd en gingen toen in gesprek met Dick Boddeus van het Nationaal Groenfonds over een lening van 2 ton euro.”

Leerzaam traject bij het Groenfonds

Rinze vervolgt: “Ons traject bij het Groenfonds was enorm leerzaam! We kregen veel meer inzicht in financiële aspecten van ons bedrijf die belangrijk zijn voor investeerders. Tot die tijd hadden wij ons vooral ontwikkeld op technisch inhoudelijk vlak en op het gebied van subsidieaanvragen. Wij kregen via het Groenfonds allerlei tips, bijvoorbeeld de namen van mensen met wie we eens moesten gaan praten. Het Groenfonds dacht heel praktisch met ons mee. Hun doelstelling is duurzame partijen verder helpen en dat doen ze dan ook.”

Lening tegen gunstige voorwaarden

“Wij zijn in die periode ook een B.V. geworden, tot die tijd was Noria nog een eenmanszaak. Met alle informatie over ons bedrijf maakte het Groenfonds een risicoprofiel op. Op basis daarvan werd de rente bepaald voor de lening die we konden krijgen uit het WIF. Wij kwamen uit op een lening tegen gunstige voorwaarden met een laag rentepercentage.”

Meer weten?

Dick Boddeus en zijn collega’s van het Nationaal Groenfonds gaan graag in gesprek met organisaties die met een revolverend fonds het verschil willen maken. Dick: “Ik help graag bij het leggen van de financieringspuzzel, wanneer vergroenen en verduurzamen het doel is.”

Investor-ready worden

Dick Boddeus was als investmentmanager en fondsbeheerder bij de aanvraag van Noria B.V. betrokken. Dick vertelt: “Voorwaarde voor een bijdrage uit het WIF is dat het product moet bijdragen aan de doelstellingen van het waterschap en het moet gaan om een vermarktbaar product. Partijen die ervoor in aanmerking willen komen, moeten daarvoor een pitch doen voor een selectiecommissie van het Hoogheemraadschap. Pas daarna komen ze bij ons. Noria is een bedrijf dat is opgestart door jonge ondernemers. Ze hadden in de loop van de tijd al een flinke ontwikkeling doorgemaakt als ondernemers. Wij hebben ze geholpen bij het ‘investor ready’ worden.”

“Voor een bijdrage uit het fonds doorlopen ze bij ons een procedure, zoals ze die bij iedere andere (potentiële) investeringspartij ook tegen zullen komen. Zo leren initiatiefnemers meteen wat voor investeerders belangrijke informatie is en hoe je die aanbiedt. Dat is natuurlijk niet onze hoofdtaak als beheerder van het fonds, maar wij zien het als een belangrijke meerwaarde. Jonge bedrijven die bijdragen aan een groener Nederland steunen we waar dat kan. Als het goed is, groeien ze verder en dan zullen ze de vaardigheden om investeerders te interesseren nog meerdere malen nodig hebben.”

Installaties en camerasystemen

De lening van twee ton uit het WIF was voldoende om de installaties te bouwen en om camerasystemen aan te schaffen. Rinze: “Hiermee kunnen we gedegen onderzoek doen naar macro- en microplastics in een bepaald gebied. We krijgen zo meer informatie over herkomst, maar ook over de meest logische plaats om de plastics uit het water te filteren. Deze onderzoeksopdrachten leveren Noria weer het geld op, waarmee we onze lening kunnen aflossen.”

Wereldwijd in de markt zetten

“Wij hebben nu de Circleaner en de Canalcleaner in bedrijf. De Circleaner is geschikt voor stromende watergangen, zoals rivieren. De Canalcleaner wordt ingezet in binnenstedelijke gebieden en havens.”

Wat de toekomst van Noria betreft is Rinze de Vries duidelijk: “We willen in Nederland zoveel mogelijk referentieprojecten opzetten en daarna willen we onze aanpak wereldwijd in de markt zetten. Ons uiteindelijke doel is dat wij overbodig worden. Maar dat zal nog wel wat tijd en investeringen vergen van ons.”

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder