15 nieuwe aanvragen voor Investeringsfonds Duurzame Landbouw

De Beoordelingscommissie van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) heeft voor de vergadering van 31 augustus 2023 maar liefst vijftien(!) nieuwe omschakelplannen ontvangen. 
Tot 18 augustus konden boeren en tuinders met plannen om te verduurzamen een aanvraag indienen voor een lening van het fonds dat onderdeel is van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV.  

“We zien veel diversiteit in de aanvragen”, zegt Rob van Eijck, fondsmanager van het IDL. “De dierhouderij wordt in de volle breedte vertegenwoordigd door ondernemers met melkvee, varkens, pluimvee en melkgeiten. Maar er zijn ook aanvragen vanuit de akkerbouw. ”En de diversiteit beperkt zich niet alleen tot de sectoren. “Aanvragers komen vanuit het hele land”, vertelt Van Eijck. “Deze 15 aanvragers zijn verdeeld over 6 provincies. Het is mooi om te zien dat agrarische ondernemers het IDL vanuit alle hoeken van Nederland weten te vinden.” 

Al 85 aanvragen goedgekeurd

Na een akkoord van de Beoordelingscommissie worden de plannen getoetst op financiële haalbaarheid bij het Nationaal Groenfonds. Tot nu toe heeft het Groenfonds al 85 plannen van agrarische ondernemers goedgekeurd. Meer dan de helft hiervan heeft ook al een financiering ontvangen. En dat zullen er alleen nog maar meer worden: eerder werd bekend dat er nog eens 140 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor het fonds, waarvan 10 miljoen al dit jaar benut kan worden. Naar verwachting krijgt het IDL in 2024 een structureel vervolg. 

Financiering aanvragen

Op de pagina van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw is meer informatie te vinden over het proces van een financieringsaanvraag. Hier vind je onder andere een checklist waarmee gecheckt kan worden of een plan in aanmerking komt voor een financiering vanuit het fonds. De volgende deadline voor het indienen van een aanvraag is op 15 september 2023. Deze aanvragen zullen op 28 september beoordeeld worden.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder

Rob van Eijck
Rob van Eijck
Fondsmanager Investeringsfonds Duurzame Landbouw