Hoera, de groene stroom is op!

Als we dit jaar in Nederland enkel van onze groene stroom hadden moeten leven, zouden we vanaf vandaag zonder elektriciteit komen te zitten. Slecht nieuws, zou je denken. Maar dat valt mee. We kunnen het dit jaar namelijk al 6 dagen langer volhouden dan in 2023. Het doel van de NVDE, die deze datum ieder jaar berekent en uitroept tot Green Energy Day, is om in 2050 genoeg duurzame energie te hebben om het gehele jaar door te komen. En dat is haalbaar, denkt ook Emile Peters, Investment Manager bij het Nationaal Groenfonds.

“We moeten af van onze verslaving”

Emile houdt zich met name bezig met projecten binnen de duurzame-energiesector. Een erg belangrijk onderdeel voor groener Nederland van morgen, legt hij uit: “Eén van de grootste factoren voor klimaatverandering is de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2. De belangrijkste bron hiervan is de energie die we verstoken op basis van fossiele brandstoffen. Als we klimaatverandering binnen de perken willen houden, zullen we af moeten van onze verslaving aan fossiele brandstoffen.” Emile ziet vermindering van het energieverbruik als een belangrijk deel van de oplossing, maar dat is in werkelijkheid maar beperkt te realiseren. Daarom pleit hij voor de overgang naar duurzamere alternatieven; de zogenaamde ‘energietransitie’ van fossiel naar meer duurzame bronnen.

In zijn werk ziet Emile hoe veel voortgang er dagelijks al wordt geboekt in de energietransitie. “Als klein land doen we het toch aardig goed”, zegt hij. “We produceren per inwoner bijvoorbeeld al de meeste zonne-energie ter wereld.” Maar ook nieuwe technieken zijn veelbelovend. Emile noemt aardwarmteprojecten als voorbeeld. Daarbij wordt warmte uit de grond gebruikt om energie op te wekken. “Dat soort, relatief jonge, technieken hebben operationeel technisch hogere risico’s, waardoor traditionele financiers die vaak nog niet willen financieren. Bij het Nationaal Groenfonds werken we dan als een soort katalysator voor de realisatie van zo’n project: wanneer wij instappen, wekt dat vertrouwen bij andere partijen.”

“Wij doen meer dan plannen goed- of afkeuren”

De reden dat het Nationaal Groenfonds eerder kan instappen dan andere partijen, komt onder andere door de hoeveelheid kennis en ervaring die er is binnen het team. Emile: “Als impactfinancier keuren wij niet alleen maar plannen goed of -af, maar denken we ook actief mee over hoe de klant de businesscase verder zou kunnen optimaliseren. Die actievere rol onderscheidt ons van traditionele banken en de kennis die we ermee opdeden maakt dat wij eventuele risico’s nu beter kunnen helpen minimaliseren. We vullen daarmee een moeilijk stuk van de financieringsvraag in.” Het Nationaal Groenfonds is om die reden vaak een onmisbare co-financier in het totaalplaatje en zorgde al voor de realisatie van veel projecten die anders niet van de grond waren gekomen. Alleen al in de afgelopen 10 jaar jaar stond het Groenfonds aan de wieg van tachtig projecten binnen de energiesector.

Om een zo groot mogelijke impact te kunnen maken, is Green Energy Day op 31 december een mooi doel. Maar er zal meer moeten veranderen, voorziet Emile. “Hoe goed we het in Nederland ook doen, we zijn wereldwijd maar verantwoordelijk voor een klein stukje van de totale uitstoot. In andere delen van de wereld liggen de prioriteiten, door omstandigheden, nog ergens anders. Logisch natuurlijk, en daarom moeten wij, als welvarend land, de verantwoordelijkheid nemen om zo veel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Zo kunnen we, zodra er ruimte voor komt, deze kennis en ervaring met de rest van de wereld delen. Dat hebben we eerder gedaan met andere innovaties. Ik geloof dat dat met de energietransitie net zo goed kan lukken.”

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder