Circulaire economie

Onze groene leefomgeving staat onder druk. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een wereldwijd groeiende bevolking en toenemende welvaart. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken. Een circulaire economie, waarbij een duurzaam evenwicht tussen ecologie en economie ontstaat en waarbij reststoffen waarde krijgen en opnieuw kunnen worden gebruikt.

Innovatieve ondernemers komen met vernieuwende concepten om deze en andere uitdagingen op te pakken. Zij merken echter dat nieuwe technieken en initiatieven lastig financierbaar zijn. Vooral bij succesvolle projecten die aan opschaling toe zijn, kan het Groenfonds bij de financiering een belangrijke rol spelen.

Nationaal Groenfonds financiert projecten die bijdragen circulaire economie:

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de financiering van duurzame circulaire economie projecten? Neem dan contact op met Willem Meijers

Onze werkterreinen

Nationaal Groenfonds is bij veel projecten betrokken die zorgen voor een betere groene leefomgeving.

Bekijk onze mogelijkheden

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.