Eigentijds grondbezit en –gebruik: Hooilanden landcoöperatie

23-07-2018

Natuurinclusief boeren is de toekomst. Maar, zeker voor startende ondernemers, zijn de hoge grondkosten een flinke hobbel om te starten met een eigen bedrijf. Traditionele pachtoplossingen passen niet bij deze vorm van landbouw. Nationaal Groenfonds en Hooilanden-Land coöperatie U.A. maken een eigentijdse pachtconstructie voor het biologische melkveehoudbedrijf Boerderij de Hooilanden mogelijk.

De overgang naar natuurinclusieve landbouw is vaak moeilijk door de hoge grondkosten ten opzichte van de te verwachten opbrengsten per hectare. Vaak wordt de oplossing dan gezocht in het vinden van partijen die bereid zijn privaat geld in te leggen tegen een minimale vergoeding. Hiermee kan  agrarische grond worden aangekocht en tegen een redelijke vergoeding verpacht aan een boer die op deze grond al dan niet natuurinclusief gaat boeren. Het kan ook anders.

Voorfinanciering Nationaal Groenfonds

Jac. Meter, financieringsspecialist bij Nationaal Groenfonds: “Neem Boerderij de Hooilanden, een biologisch melkveebedrijf dat medeoprichter is van Hooilanden-Land coöperatie U.A. De landcoöperatie verwerft de agrarische grond en financiert dit grotendeels met privaat geld  uit participaties. Het Nationaal Groenfonds levert in de opstartfase de voorfinanciering voor de nog niet verkochte participaties . De landcoöperatie verpacht de grond met als voorwaarde natuurinclusief en biologisch gebruik aan boerderij Hooijlanden.”

Kostenverlaging om transitie mogelijk te maken

Meter: “Dit is een kleinschalig voorbeeld van een goedwerkend concept. Hiermee verlagen wij  de kosten voor de boeren die de overschakeling naar natuurinclusieve landbouw willen maken” Ook landelijk zet het Groenfonds zich in voor dit soort vernieuwende pachtconstructies en is onder andere actief betrokken bij het concept ‘Commonground’ van Commonland in samenwerking met CLM en Noorderstaete rentmeesters.”

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw