Energietransitie versnelt, maar kapitaal is bottleneck

19-04-2018

Blog van collega Emile Peters op www.duurzaam-beleggen.nl


Emile Peters: Het is geen populaire stelling, maar het gaat momenteel behoorlijk goed met de energietransitie. Bij de organisatie waar ik werkzaam ben, Nationaal Groenfonds, zien we een doorsnede van de markt en van het aantal aangeboden, goed gestructureerde duurzame energieprojecten. De omvang hiervan stijgt behoorlijk. Dat komt onder andere door een geleidelijke professionalisering van de markt. Succesvolle initiatiefnemers rollen hun projecten op snel groeiende schaal uit en anderen leren van hun succes.

Daarnaast heeft Nederland met de Subsidieregeling Duurzame Energie+ (SDE+) een waardevolle troef in handen: een subsidieregeling waar in de praktijk goed mee gewerkt kan worden. Er is duidelijk geleerd van eerdere, meer problematische regelingen. Diezelfde SDE is ook een uitstekende tool om de status van de energietransitie te meten. Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat er een flinke stijging zichtbaar is van het aantal te realiseren, duurzame energieprojecten:

Veel investering nodig

Met deze positieve ontwikkelingen ontstaat echter ook een nieuwe ronde uitdagingen. Om al die energieprojecten te realiseren zal een enorme kapitaalinvestering nodig zijn. Als we een snelle vingeroefening doen, dan is alleen al voor de uitrol van beoogde SDE-projecten over 2016 (€9mrd) al ongeveer een gelijk bedrag (€9mrd) aan kapitaalinvestering nodig. En die financieringsbehoefte stijgt ook nog eens snel. Hoe gaan we dat met z’n allen financieren?

Zie ook de analyse van Ben van Beurden (CEO Shell) in Elsevier (Energietransitie - Van Beurden lezing - Elsevier.pdf) over de bredere context van de energietransitie. Waar het Groenfonds zich mee bezig houdt, is een klein onderdeel van de totale uitdaging waar we met z'n allen voor staan. 

>> Lees hier het hele artikel van Emile Peters.

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Biogas Leeuwarden: nieuw leven in mestvergistingsinstallatie

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie