Groentebedrijf Hartman overgenomen door The Fruit Farm Group

30-06-2017

The Fruit Farm Group neemt A.C. Hartman over

A.C. Hartman, marktleider in biologische glas tuinbouwproducten, is overgenomen door The Fruit Farm Group (TFFG). Vandaag tekenden Wim Hartman eigenaar van A.C. Hartman BV en de Belgische ondernemer Hein Deprez – grootaandeelhouder van het moederbedrijf van TFFG – de overeenkomst waarbij alle aandelen van A.C. Hartman worden overgenomen. De overname stelt A.C. Hartman in staat te groeien en de onderneming verder teverduurzamen, onder andere door gebruik van aardwarmte. 

Aardwarmte

Het is bedoeling dat de kassen van A.C. Hartman gaan worden verwarmd door middel van geothermie: warmte uit de aarde. Daartoe wordtbinnen afzienbare tijd in de omgeving van Sexbierum een eerste put van driekilometer diepte geslagen, waaruit warm water naar boven wordt gepompt dat dekassen zal verwarmen. Het afgekoelde water wordt vervolgens via een tweede putterug de bodem in gepompt om daar weer op te warmen. Zo wordt straks het bestaande 72 hectare van A.C. Hartman grotendeels geothermisch verwarmd, maar ook de nieuw te bouwen kassen voor – duurzaam – geteelde groenten ter grootte van ongeveer 37 hectare. Deze geothermische bron is een primeur voor de provincie Fryslân.

Forse reductie CO2-uitstoot

Hiertoe werkt A.C. Hartman nauw samen met Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en het Nationaal Groenfonds. Het FSFE is opgericht om de duurzaamheidsambities van de provincie te realiseren. Het Groenfonds wil een bijdrage leveren aan de kwantiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Beide organisaties stellen financiële middelen en kennis ter beschikking aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Michel Hendriks, directeur van het FSFE: “Provincie Fryslân heeft een zeer geschikte ondergrond voor het toepassen van geothermie. De overgang van aardgas op aardwarmte zorgt op termijn voor een forse reductie van het fossiele energieverbruik van de provincie Fryslân en draagt zo sterk bij aan het halen van de provinciale duurzaamheidsdoelstellingen.”

Nationaal Groenfonds en FSFE

Het Groenfonds heeft al vaker samen met het FSFE opgetrokken bij de financiering van duurzame energieprojecten in de provincie. Directeur Jean-Paul Schaaij: ” Het Groenfonds richt zich daartoe ondermeer op de verduurzaming van de land- en tuinbouw en de reductie van de uitstoot van CO2 door de overschakeling naar duurzame energie. Om die reden bekijkt het Groenfonds of zij als financier het geothermie-project kan faciliteren”.

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Biogas Leeuwarden: nieuw leven in mestvergistingsinstallatie

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Betrokken partijen

Provincies

Meer over Provincies

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie