Visie: Groenfonds en duurzame energie

19-05-2017

Interview met Emile Peters:


''Marktinvesteringen in duurzame energie blijven achter'

Emile Peters is sinds 2016 investment manager duurzame energie bij het Nationaal Groenfonds. Hij heeft inmiddels ervaren dat het Groenfonds een cruciale rol kan spelen bij projecten op het gebied van duurzame energie. 

Peters: ‘Van oudsher is het Groenfonds de partij die het beleid van de overheid op het vlak van natuur en de groene leefomgeving versnelt. Met natuur valt op zichzelf niet veel geld te verdienen. Toch lukt het ons al twintig jaar om binnen de economische wetten te opereren en meer natuur in Nederland mogelijk te maken. Daar ligt wat mij betreft de link met de duurzame energiesector. Want ook daar blijven de marktinvesteringen nog achter, omdat er te weinig vertrouwen is in het verdienvermogen. Wij zijn belangrijk bij die projecten waar voor de banken de financiële risico’s te groot zijn of de eerste rendementen te klein.’

Banken huiverig om te investeren in duurzame energie

Duurzame energieprojecten leveren voor investeerders momenteel nog te weinig op. Volgens Peters zijn daar een aantal redenen voor: ‘Nieuwe technieken zijn vaak nog relatief inefficiënt. Bijvoorbeeld: een windturbine kan maar 10 à 21 procent van de windenergie omzetten in bruikbare energie. Die efficiency stijgt langzaam, maar in de beginfase betekent dit, dat per geïnvesteerde euro weinig elektriciteit en dus winst wordt gemaakt. Daar komt bij dat de energieprijzen momenteel laag zijn. 

Dat maakt de concurrentiepositie van alternatieve energiebronnen ten opzichte van grijze energie en gas op dit moment ongunstig. Deze gegevens kunnen wij niet veranderen. Maar wat wij wel kunnen is juist goed opereren in een markt waar de risico’s groot en de winsten klein zijn. Dat hebben wij ervaren in de groene sector, en inmiddels ook bij meerdere duurzame energieprojecten.’

Groenfonds kan risico's goed inschatten

Als het voor banken nog te risicovol is om geld te lenen en de concurrentiepositie van duurzame energie nog niet zo florissant, hoe kan het dan dat het Groenfonds wel in kan stappen? Het Groenfonds wil toch ook op termijn haar geld terugzien?

Peters: ‘Het Groenfonds vindt het belangrijk om kleine (vernieuwende) groene projecten te stimuleren. Door deze projecten wél te financieren en daarmee net dat financiële duwtje in de rug te geven die ze nodig hebben wordt groene innovatie (verandering) mogelijk en komt de groene sector in beweging. Onze ervaring van meer dan 20 jaar investeren in natuurprojecten daarbij goed van pas. Wij hebben geleerd om alle mogelijke risico’s in kaart te brengen en te beheersen, zodat financieren met een laag rendement mogelijk wordt.

Bijvoorbeeld bij een biomassacentrale die gestookt wordt op reststromen uit de natuur is een risico dat de aanvoer van deze reststroom stokt. Door onze ervaring en netwerk in de groene sector kunnen wij dat risico goed inschatten en zoveel mogelijk afdekken. Wij hebben dan voldoende basis om een zogenaamde ‘achtergestelde lening’ te verstrekken. Daarmee vangen wij de eventuele eerste klappen op. Dat durven wij aan en daardoor kunnen vervolgens ook de gewone banken instappen.’

Vernieuwende groene projecten passen bij het Groenfonds

Initiatiefnemers van een duurzaam energieproject kunnen contact opnemen met het Groenfonds om te bekijken of het Groenfonds hierin zou kunnen participeren. Emile Peters: ‘Wij kijken allereerst naar of een project bij het Nationaal Groenfonds past. Levert het project bijvoorbeeld CO2 reductie op? Maar ook: is het een vernieuwend project en brengt het een groener Nederland sneller dichterbij? 

Een biomassacentrale past hier dan prima in. En hoewel er aan zonne- en windenergie geen natuurcomponent zit, passen dit soort producten vaak ook goed bij ons. Het gaat namelijk om een hernieuwbare energiebron. Pas als we bepaald hebben of een project bij het Groenfonds past, gaan we kijken of het project economisch rendabel is. Daarbij is onze rendementsverwachting zeer bescheiden. Belangrijk is dat wij er zeker van zijn dat wij het uitgeleende geld op termijn weer terugkrijgen, zodat wij het opnieuw kunnen uitlenen.’

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Biogas Leeuwarden: nieuw leven in mestvergistingsinstallatie

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers