Landbouwgrond vaak te duur voor natuurinclusieve bedrijven

03-09-2019

Landbouwgrond wordt steeds duurder. Voor extensieve bedrijven met natuurinclusieve of kringlooplandbouw zijn de prijzen bijna niet op te brengen. Zeker bij het vinden van een bedrijfsopvolger is dit een probleem. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa speelt dit. Steeds vaker zoeken boeren, burgers en financiers samen naar creatieve oplossingen. Vaak met succes, zoals bij geitenboerderij en Groenfondsklant Hansketien. Down to Earth, het platform voor groene journalistiek, publiceerde een artikel hierover. 

Lees verder

Na dertig jaar werd het voor de oprichters van de biologisch-dynamische geitenhouderij Hansketien tijd om het stokje over te dragen aan een volgende generatie. Dat was niet zo gemakkelijk. Voor deze manier van bedrijfsvoering is relatief veel grond nodig en grond is duur. Het leek erop dat Hansketien weer een regulier bedrijf zou worden. Op het laatste moment kwamen de huidige opvolgers in beeld. Door een unieke combinatie van eigen geld, financiële betrokkenheid van de oude eigenaars, aankoop van grond door een groothandel, een crowdfundingsactie en een overbruggingskrediet van het Groenfonds bleef Hansketien als biologisch bedrijf bestaan.

De problemen bij de overname van Hansketien staan niet op zichzelf, de bijzondere oplossing wel. In het artikel van Down to Earth is te lezen hoe andere boeren, binnen en buiten Nederland, samen met betrokken burgers en financiers een oplossing proberen te vinden om ondanks de hoge grondprijzen toch natuurinclusieve en kringlooplandbouwbedrijven te starten en te behouden.

Artikel Down to Earth 'Blijft er nog land over voor de bioboer?'

De natuurinclusieve financieringen van het Groenfonds bevorderen de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland, versterken de sociaaleconomische positie van de agrarische ondernemers, leveren winst op voor dierenwelzijn en ecosystemen en dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, met name de verantwoorde en duurzame productie en leven op het land.

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw