Nationaal Groenfonds en BNG Bank financieren Zeeuws windpark Windkracht 6

29-08-2017

Nationaal Groenfonds en BNG Bank financieren het windmolenpark Windkracht 6, gelegen te Nieuw- en Sint Joosland (gemeente Middelburg). De initiatiefnemers van Windkracht 6 zijn de twee lokale ondernemers Adri Roelse en Jan Crucq, die hun drie bestaande windmolens willen vervangen. De drie nieuwe turbines hebben een gezamenlijk vermogen van 6,9 MW.

Stroom voor ruim 3000 huishoudens 

Met het windpark kan het equivalent van meer dan 3000 huishoudens in de regio worden voorzien van duurzame energie. Ook vormt Windkracht 6 een stabiele financiële basis onder het agrarische bedrijf van Jan Crucq. De totale investering in het windpark bedraagt bijna € 7 mln. Het project wordt gefinancierd met circa € 6,2 mln. vreemd vermogen van BNG Bank en circa € 690.000 achtergesteld vermogen van Nationaal Groenfonds.

Deskundigheid voorop

Adri Roelse, initiatiefnemer en duurzaam ondernemer: “De klik met BNG Bank en Nationaal Groenfonds was direct aanwezig. De manier van werken, de deskundigheid en de gunstige voorwaarden stemmen ons zeer tevreden.”

Versnelling van de energietransitie

Emile Peters, investment manager bij Nationaal Groenfonds: “Windkracht 6 kwam nog 10% aan risicodragend vermogen tekort. Het Groenfonds heeft door het verstrekken van een achtergestelde lening het financieringspakket compleet gemaakt. Wij ondersteunen dit initiatief graag vanwege het lokale karakter en omdat het bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie.”

Wind belangrijke pijler onder hernieuwbare energiemix

Pauline van Abswoude-Jansen, senior accountmanager bij BNG Bank: “Ook voor BNG Bank is dit een mooie aanvulling op de portefeuille duurzame projecten. Het was een intensief traject met een mooi resultaat. Windenergie is één van de belangrijke pijlers onder de hernieuwbare energiemix en we hopen dat er nog meer van deze projecten zullen volgen.”

Naar verwachting zullen de windmolens in de tweede helft van 2018 operationeel zijn.