Rapport: Kavelruil draagt flink bij aan grondmobiliteit

30-05-2017

Dé vertragende factor in realisatie van onze natuur- en landschapsdoelen is het gebrek aan grondmobiliteit. Echter komt grond zelden beschikbaar op het moment dat het je uitkomt. Een kavelruil is dan een optie, maar de grootschalige ‘traditionele’ kavelruilprojecten van vroeger zijn te tijdrovend en kostbaar. 

De oplossing om deze natuur- en landschapsdoelen te bereiken is vrijwillige kavelruil waarbij alle toekomstige functies vanaf het begin worden meegenomen. Bij de meest succesvolle kavelruil is natuur vanaf het begin een integraal onderdeel: oftewel natuurinclusief verkavelen.

Het Groenfonds zet zich al jaren in voor het vergroten van grondmobiliteit door het financieren van kavelruil projecten. We zijn blij te lezen dat het rapport ‘Kavelruil draagt flink bij aan grondmobiliteit’ van Paul Peter Kuiper van het Kadaster, Huib Silvis en Martien Voskuilen onze visie ondersteund. Wij werken dan ook vaak en nauw samen met het Kadaster bij dergelijke projecten.

Lees hier het rapport Wageningen Economic Research:


Wilt u meer weten over kavelruil en samenwerking met het Groenfonds? Lees hier over ons project Kavelruil Wilnis.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Groen Ruilen

Meer over Groen Ruilen

Groen Verkavelen

Meer over Groen Verkavelen