Reactie op artikelen in Trouw en op NU.nl over duurzame landbouw

18-12-2017

Afgelopen week verschenen de volgende artikelen in de media: 'Duurzame melk krijgt meteen navolging' (Trouw) en 'Biologische boer haalt de startinvestering er dubbel en dwars uit' (NU.nl). 

'Nu er een supermarkt over de dam is volgen er meer: na Jumbo hebben nu ook Albert Heijn en Aldi aangekondigd meer duurzame zuivel te gaan aanbieden.' En: 'Bio is hot. Landbouwondernemers maken massaal de overstap naar een dier- en natuurvriendelijke wijze van produceren. Volgens ervaringsdeskundigen zijn de grenzen van de groei nog lang niet in zicht: ''De klant vraagt erom en dat zal voorlopig alleen maar meer worden."'

Jac. Meter: 'Uit het eerste artikel over duurzame melk komt naar voren dat, net als bij kiloknallers en plofkippen, de publieke opinie zo veel druk uitoefent dat de “grootmachten” (of grootgrutters) wel iets móeten doen. Aanvankelijk leek het erop dat het leveren van duurzame/natuurinclusieve producten wel beter was voor de consument, maar dat er te weinig voordeel bij de producent (boeren) terechtkwam.'

Transitie

'Nu blijkt het zo te zijn dat de boeren die bereid zijn onder deze voorwaarden te leveren, 3 cent extra krijgen. Of dit genoeg is, moet nog blijken en nog beter is het als er maar één type product (=duurzaam/natuurinclusief) in de schappen ligt tegen een betaalbare prijs, waarbij de boer een goede vergoeding krijgt. Voorlopig kunnen we stellen dat we overduidelijk in een transitie zitten die nog lang niet afgerond is, maar die wel de goede kant op gaat. Met enige hulp van de overheid zou dit proces sneller tot het gewenste eindresultaat kunnen leiden.'

'Het goede nieuws is dat er al agrariërs zijn die zelf aangeven dat de overstap naar biologisch zeker lonend is als de agrariër de eerste periode door kan komen (zie tweede artikel). Dit bevestigt de opvatting dat een beetje hulp in de overschakeling gewenst kan zijn. Waar mogelijk probeert Nationaal Groenfonds -veelal in goed overleg met de huisbankier- als cofinancier op te treden om de transitie naar natuurinclusieve landbouw te doen slagen.'

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw