Rapport: Rijksprojecten, het natuurinclusieve werken

16-03-2017

In de natuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ is het concept ‘natuurinclusief’ geïntroduceerd; dat wil zeggen dat bij projecten voor bijvoorbeeld waterbeheer of windenergie, ook natuur verbetert. Het Rijk wil het goede voorbeeld geven. Het blijkt echter dat natuurinclusief werken op dit moment meer uitzondering dan regel is. Een cultuuromslag is noodzakelijk om de kansen van dit concept te benutten. Deze conclusie komt uit een studie van Wageningen Environmental Research in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Download hier het rapport: Rijksprojecten: hét natuurinclusieve werken

Bij Nationaal Groenfonds (opgericht door Rijk en Provincies) zijn projecten waarin natuurinclusief wordt gewerkt eerder regel dan uitzondering! Juist als er een meerwaarde ontstaat voor natuur en/of landschap gaan wij na of een geschikte financiering mogelijk is. Zo kunnen wij veel betekenen voor boeren die natuurinclusief willen werken.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Grondaankoop

Meer over Grondaankoop

Groen Ruilen

Meer over Groen Ruilen

Groen Verkavelen

Meer over Groen Verkavelen