Tip: brochure ‘Boeren in Beweging’ van Wageningen Universiteit

12-06-2018

Bron www.wur.nl: ‘Wat Boeren beweegt in relatie tot natuurinclusieve landbouw’

Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Het boerenbedrijf is immers complex, en geen boer is hetzelfde. Bovendien heeft de omgeving invloed. Voor een transitie richting natuurinclusieve landbouw is het daarom niet alleen nodig dat boeren gaan bewegen, maar ook hun omgeving. De nieuwe brochure ‘Boeren in Beweging’ van Wageningen Universiteit geeft tips.

Collega Jac Meter: “Nationaal Groenfonds zet zich, mede op verzoek van het ministerie van LNV, in om de transitie naar natuurinclusieve landbouw te doen slagen. Dit doen wij vanuit de gedachte dat aandacht voor ecologie noodzakelijk is om economie in de toekomst mogelijk te maken. De diverse rapporten van WUR en LBI die richting de Kamer zijn gestuurd ondersteunen deze gedachte ook.

Samen met het Planbureau voor de Leefomgeving onderzoekt Groenfonds welke financiële knelpunten opgelost dienen te worden en wat de gewenst rol van de overheid is. Dit rapport geeft goede achtergrondinformatie over wat de boeren beweegt om deze transitie door te voeren. Interessante achtergrondinformatie dus!”

U kunt de brochure downloaden via deze link.

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw