Betrokken partijen

Nationaal Groenfonds werkt samen met meerdere partijen aan een groener Nederland. Hier vindt u een overzicht van onze belangrijkste partners en klanten.

Terreinbeherende organisaties

Voor het duurzaam beheren en ontwikkelen van grote aaneenges...

Duurzame Ondernemers

Onze groene leefomgeving staat onder druk. Kwaliteit van bod...

Landgoedeigenaren

In Nederland kennen we prachtige landgoederen, buitenplaatse...

Agrariers

Het Nationaal Groenfonds wil zijn steentje bijdragen aan het...

Provincies

Nationaal Groenfonds is de groene investeringsmaatschappij d...

Gemeenten

Natuurbeheer is voor veel gemeenten een lastig en vaak kostb...

het Rijk

Financiering, fondsmanagement, financieel beheer en advies:...

Greenports

De vraag naar duurzaamheidsoplossingen stijgt. Ook binnen tu...

Tuinders

Duurzaam ondernemen in de tuinbouw Het belang van duurzaa...