het Rijk

Financiering, fondsmanagement, financieel beheer en advies: Nationaal Groenfonds staat het Rijk met raad en daad bij. Wij zijn de groene investeringsmaatschappij die het Rijk ondersteuning biedt bij het vinden van een antwoord op de grote uitdagingen die voor ons liggen; zoals het behoud van natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie, verduurzaming en circulaire economie. 

Financiering en fondsmanagement

Het Groenfonds slaat een brug tussen publieke en private partijen. Hierbij ontwikkelt het Groenfonds financiële instrumenten, zoals een innovatiefonds of een stimuleringsfonds, voor en in samenwerking met diverse partijen. Het Groenfonds financiert uit deze fondsen én uit het eigen Revolverend Fonds projecten die passen in het overheidsbeleid.

Het Groenfonds is op diverse manieren werkzaam voor de Rijksoverheid, namelijk:

  1. Als financier voor zowel private projecten als voor de overheid zelf;
  2. Als fondsmanager en uitvoerder van overheidsregelingen;
  3. Als strategisch partner.

Breder dan natuur en landschap

De focus van het Groenfonds ligt traditioneel gezien op de natuurdirectie van het Ministerie van Economische Zaken. Om de realisatie van de groene beleidsdoelstellingen van Rijk beter mogelijk te maken heeft het Groenfonds zijn werkterrein verbreed met het financieren van projecten die bijdragen aan de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Dat gaat verder dan alleen natuur en landschap. Het Groenfonds richt zich ook bijvoorbeeld ook op duurzame landbouw, hergebruik van reststromen en groene maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, verduurzaming en energietransitie. Dankzij deze verbreding van het werkterrein komen ook andere EZ-directies en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het Groenfonds meer in beeld.

Wilt u meer weten?

Het Groenfonds: de unieke combinatie van groen en geld. Wij versnellen projecten en verbinden partijen. Daarnaast bieden wij inzichten die rendement opleveren voor de groene leefomgeving, in de breedste zin van het woord: van natuur, landschap, lucht en water tot biodiversiteit en beleving.

Wilt u meer weten over onze organisatie, of heeft u vragen over onze projecten die wij uitvoeren voor en/of in samenwerking met de verschillende ministeries? Neem dan contact op met Pieter Baars via 06 22 39 73 81 of stuur een e-mail.

Gerelateerd nieuws
Contactpersonen

Pieter Baars

Strategisch adviseur | relatiemanager Rijksoverheid

06 22 39 73 81
p.baars@nationaalgroenfonds.nl

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Marker Wadden: biodiversiteit Markermeer verbeteren (met eilanden)

Van slib naar groen gebied, compleet met moerasplanten, riet en biezen.