Klimaatadaptie

De gevolgen van klimaatverandering zijn wereldwijd merkbaar: de zeespiegel stijgt, de polen smelten, de stormen worden steeds heftiger. We krijgen in Nederland te maken met extreme regenval, grote periodes van droogte en hogere temperaturen. Dit heeft consequenties voor onze groene leefomgeving. De extra pieken regenwater moeten worden opgevangen, de effecten van hitte beperkt en we moeten een oplossing bieden voor langere perioden van droogte. Aanpassingen die noodzakelijk zijn om de effecten van deze klimaatsveranderingen tegen te gaan.

Innovatieve ondernemers komen met vernieuwende concepten die hiervoor oplossingen bieden. Neem bijvoorbeeld de groene daken in de stad. Zij vangen het water op waardoor rioolsystemen ontlast worden en bij langdurige droogte gaan zij hittestress tegen. Deze nieuwe technieken en initiatieven zijn echter vaak ‘non-proven’ en daarmee lastig financierbaar. Bij dergelijke duurzame projecten kan het Groenfonds bij financiering een belangrijke rol spelen. Met ruim 20 jaar ervaring kunnen wij partijen verbinden, projecten versnellen en financieringen verstrekken die deze transitie mogelijk maken.

Het Groenfonds financiert  projecten die bijdragen aan de klimaatadaptatie, zowel binnen als buiten het stedelijk gebied

  • rendabele projecten die werken aan betere wateropvang, het tegengaan van hittestress en andere ingrepen die noodzakelijk zijn om ons aan te passen aan het veranderende klimaat.  
  • waterzuiveringsprojecten in de glastuinbouw
  • innovatieve projecten die bijdragen aan verbeteren van kwaliteit van groene leefomgeving

Meer informatie
Wilt u meer weten over de financiering van projecten die klimaatveranderingen tegengaan of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Onze werkterreinen

Nationaal Groenfonds is bij veel projecten betrokken die zorgen voor een betere groene leefomgeving.

Bekijk onze mogelijkheden

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.