Duurzame tuinbouw

De energietransitie is complex, ook voor de tuinbouwsector. De ambitie van de sector is groot en zet stevig in op een klimaatneutrale sector in 2050. 

Tuinbouwsector gaat voor verduurzaming

De tuinbouwsector wil graag bijdragen aan het terugdringen van de broeikasgasemissie en doet dat ook al langer, met blijvende aandacht voor een bloeiende en sterke sector. De eerste geothermie putten bij kassen zijn geslagen. En inspirerende en vernieuwende ondernemers zijn inmiddels opgestaan.

Financieren van duurzame tuinbouwprojecten

Het Groenfonds ondersteunt de tuinbouwsector graag bij deze ambities. Het Groenfonds financiert al een breed scala aan duurzame projecten in de agrofoodsector. Wij richten ons op duurzame ondernemers met rendabele projecten die bijdragen aan verduurzaming in de tuinbouw. Denk hierbij aan duurzame energie, water, herstructureren van het grondareaal en groene innovatie.

Bij de reguliere banken kunnen deze duurzame ondernemers meestal niet terecht, omdat de projecten zijn te klein, te arbeidsintensief of te risicovol. Binnen dit markthiaat is het Groenfonds de onmisbare schakel. Elke door het Groenfonds gefinancierde euro leidt gemiddeld tot 4,2 euro aan private cofinanciering.

Nationaal Groenfonds financiert projecten voor verduurzamen van de tuinbouw

Duurzame projecten die Nationaal Groenfonds financiert, vallen onder:

Publicatie: Gebruik biomassa in de glastuinbouw

Lees ook de Handleiding voor de glastuinbouw: "Duurzaamheidsaspecten – Van houtige biomassa in de glastuinbouw". Dit gaat over het gebruik van houtige biomassa als alternatief voor aardgas.

Meer informatie over financiering duurzame tuinbouwprojecten

Bekijk voor voorbeelden de relevante getoonde tuinbouwprojecten op deze pagina. Wilt u meer weten over de financieringsmogelijkheden of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via de mail of telefonisch

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

LKP Plants: duurzame bromeliakweker

LKP Plants: kweker van bromelia’s verduurzaamt. Minder gas, minder CO2

Herinrichting Hunzedal: Ecologische Hoofdstructuur realiseren

Financiering biedt kansen voor natuur én boeren.

Betrokken partijen

Tuinders

Meer over Tuinders