Energietransitie

De noodzaak voor energietransitie wordt inmiddels breed omarmd. De implementatie van duurzame energieprojecten gaat echter veel langzamer dan verwacht.  De overheid heeft op dit gebied ambitieuze doelstellingen geformuleerd en bijbehorend beleid uitgezet om de energietransitie te begeleiden. Investeringen vanuit de markt blijven hierbij achter. 

De overheid verwacht dat de private sector actief in duurzame energieprojecten investeert. De verhouding tussen risico en rendement van duurzame energieprojecten is doorgaans echter onaantrekkelijk voor private investeerders. De energieprijzen zijn laag,  de gebruikte technieken nog relatief nieuw en daarmee nog relatief inefficiënt. Daar waar marktinvesteringen achterblijven kan Nationaal Groenfonds voor duurzame ondernemers een belangrijke rol spelen.

Nationaal Groenfonds verbindt partijen

Het Nationaal Groenfonds verbindt al ruim 20 jaar overheidsbeleid met marktinitiatieven. Het Groenfonds heeft daarmee een goede reputatie opgebouwd, alsmede een uitgebreid netwerk van partijen waarmee succesvol kan worden samengewerkt.

De lacune tussen beleidsdoelen en de markt is voor het Groenfonds bekend terrein, want ze spelen ook al jaren bij de ontwikkeling van onze groene leefomgeving. Lag onze focus in het verleden vooral op natuur en landschap, de laatste jaren zetten we onze kennis en expertise ook in voor doelen als energietransitie.

Nationaal Groenfonds kan u, als duurzame ondernemer, helpen bij:

  • Investeren in duurzame energieprojecten. Door jarenlange ervaring en kennis van geld en groen kunnen wij financiering tegen een aantrekkelijke rente aanbieden en zijn we bereid om bepaalde financiële risico’s te dragen. Bijvoorbeeld door het offreren van risicodragende leningen. Hierdoor kunnen projecten sneller doorgang vinden.

  • Financiële begeleiding van projectvoorstellen. Hierdoor kan de slagingskans aanzienlijk worden verhoogd. Zo bemiddelt het Groenfonds vaak tussen een financierende partij (veelal een bank) en een projectsponsor, om ervoor te zorgen dat beide zich gaan herkennen in een transactie.

  • Inbreng van groot netwerk. Wij bieden toegang tot ons netwerk van ervaren en succesvolle partners, waardoor de slagingskans van de transactie eveneens kan worden verhoogd. Zo kunnen we project sponsoren introduceren bij mogelijke financiers (veelal banken).

Het Groenfonds geeft geen subsidies, maar doet investeringen. Daarover betalen onze klanten rente, aflossing of een andere vorm van financieel rendement. Uiteindelijk komen de geïnvesteerde bedragen weer terug in het eigen vermogen van het Groenfonds. We noemen dit het Revolverend Fonds. Dit geld kunnen we dan weer inzetten voor nieuwe leningen aan, onder andere, duurzame energieprojecten in Nederland.

Het Groenfonds heeft op deze manier al vele initiatieven mogelijk gemaakt. zoals projecten die op verschillende manieren waarde (bijvoorbeeld duurzame energie of bouwmaterialen) creëren uit biomassa en projecten die schone alternatieven bieden voor vervuilende of inefficiënte processen. Kijk bij onze projecten voor enkele voorbeelden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de financiering van energietransitie projecten of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Willem Meijers via 06 51 97 68 30 of Emile Peters via 06 29 60 46 08.

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Bioblocks

Bioblocks benut plantenresten als grondstof voor duurzame bouwelementen.

Schaap Bioenergie

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Biogas Leeuwarden

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Bio-energiecentrale Ede

Op naar een stad zonder fossiele energie.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Provincies

Meer over Provincies

Greenports

Meer over Greenports