Groen Verkavelen

Betere verkaveling is goed te combineren met natuurdoelen. De verkavelingsstructuur in Nederland is de afgelopen jaren wat meer losgelaten. De gevolgen hiervan zijn ondertussen merkbaar in het landelijk gebied. De oppervlakte van een gemiddelde kavel per bedrijf daalt en de kavels liggen verder weg van het agrarisch bedrijf. Dit is bedrijfseconomisch niet wenselijk. 

Het is  van belang dat de agrarische structuur wordt verbeterd. Zeker omdat een verbetering van agrarische structuur goed te combineren valt met het realiseren van natuurdoelen (EHS, Natura2000) en waterdoelen (KRW, WB21).

Financieren van kavelruil en kavel functie

Hoe gaat kavelruil samen met het realiseren van natuurdoelen? Een boer ruilt een stuk land in ten behoeve van de natuurdoelen. In ruil daarvoor ontvangt de agrariër een functieveranderingsbijdrage waarmee hij nieuwe grond dichter bij huis kan aanschaffen.

De vraag is alleen: hoe kun je het proces van kavelruil inclusief functieveranderingsbijdrage zo inrichten dat men het kan financieren? Nationaal Groenfonds brengt hierover advies uit. Samen met de huisbankier kijkt het Groenfonds voor welke agrariërs een Groenfondsfinanciering van toegevoegde waarde is. Hierdoor wordt het proces versneld en financierbaar.

Deze aanpak kan een (agrarisch) ondernemer een besparing opleveren van € 200,- a € 300,- per hectare per jaar. Voor heel Nederland betekent dit een besparing van € 160 miljoen tot € 250 miljoen per jaar. Daarnaast besparen gemeenten aanzienlijk op wegenonderhoud en veiligheids- maatregelen, doordat zwaar landbouwverkeer minder gebruik hoeft te maken van de wegen.

Financieringsmogelijkheden van groen verkavelen

Wilt u meer informatie over groen verkavelen? Neem dan contact op met een van onze investmentmanagers. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u contact gegevens. 

In de media

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Agrariers

Meer over Agrariers